Đh bách khoa hà nội: hướng dẫn đăng ký tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Đại học Bách khoa thủ đô hà nội là trường đh chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại nước ta dự kiến thực hiện 3 cách tiến hành xét tuyển: Xét tuyển tài năng; Xét tuyển dựa trên hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông và Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi review tư duy (tổ chức thi riêng) với khoảng 7.420 chỉ tiêu. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem câu chữ dưới đây.

Bạn đang xem: Đh bách khoa hà nội: hướng dẫn đăng ký tuyển sinh

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành chuyên môn sinh học

Mã ngành: BF1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, BK1, BK2

Ngành chuyên môn thực phẩm

Mã ngành: BF2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, BK1, BK2

Ngành nghệ thuật hóa học

Mã ngành: CH1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành Hóa học

Mã ngành: CH2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành kỹ thuật in

Mã ngành: CH3

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành technology giáo dục

Mã ngành: ED2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK1

Ngành kỹ thuật điện

Mã ngành: EE1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa

Mã ngành: EE2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kinh tế tài chính công nghiệp

Mã ngành: EM1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành cai quản công nghiệp

Mã ngành: EM2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành quản lí trị kinh doanh

Mã ngành: EM3

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Kế toán

Mã ngành: EM4

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Tài chủ yếu ngân hang

Mã ngành: EM5

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

Mã ngành: ET1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành nghệ thuật môi trường

Mã ngành: EV1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành thống trị tài nguyên với môi trường

Mã ngành: EV2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành tiếng anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ

Mã ngành: FL1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: D01

Ngành tiếng anh chuyên nghiệp hóa quốc tế

Mã ngành: FL2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: D01

Ngành chuyên môn nhiệt

Mã ngành: HE1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật máy tính

Mã ngành: IT1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật trang bị tính

Mã ngành: IT2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: ME1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành nghệ thuật cơ khí

Mã ngành: ME2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Toán tin

Mã ngành: MI1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành khối hệ thống thông tin quản ngại lý

Mã ngành: MI2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật thiết bị liệu

Mã ngành: MS1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D07, BK1

Ngành đồ vật lý kỹ thuật

Mã ngành: PH1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, BK1

Ngành kỹ thuật phân tử nhân

Mã ngành: PH2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, A02, BK1

Ngành đồ dùng lý y khoa

Mã ngành: PH3

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, A02, BK1

Ngành chuyên môn ô tô

Mã ngành: TE1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật cơ khí đụng lực

Mã ngành: TE2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật hàng không

Mã ngành: TE3

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành nghệ thuật dệt may

Mã ngành: TX1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành nghệ thuật thực phẩm

Mã ngành: BF-E12

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, BK1, BK3

Ngành kỹ thuật hóa dược

Mã ngành: CH-E11

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, BK3

Ngành hệ thống điện và năng lượng tái tạo

Mã ngành: EE-E18

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, BK1, BK3

Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa

Mã ngành: EE-E8

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, BK1, BK3

Ngành Tin học tập công nghiệp và tự động hóa hóa

Mã ngành: EE-EP

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, BK1, D29

Ngành đối chiếu kinh doanh

Mã ngành: EM-E13

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: D07, A01, D01, BK3

Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng

Mã ngành: EM-E14

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: D07, A01, D01, BK3

Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

Mã ngành: ET-E4

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành chuyên môn y sinh

Mã ngành: ET-E5

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành khối hệ thống nhúng thông minh với Iot

Mã ngành: ET-E9

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D28

Ngành media số cùng kỹ thuật đa phương tiện

Mã ngành: ET-E16

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành technology thông tin Việt-Nhật

Mã ngành: IT-E6

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D28

Ngành technology thông tin Global ICT

Mã ngành: IT-E7

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Khoa học tài liệu và trí thông minh Nhân tạo

Mã ngành: IT-E10

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành an toàn không gian số

Mã ngành: IT-E15

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành technology thông tin Việt-Pháp

Mã ngành: IT-EP

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D29

Ngành kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: ME-E1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành khoa học kỹ thuật Vật liệu

Mã ngành: MS-E3

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành kỹ thuật ô tô

Mã ngành: TE-E2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Cơ khí mặt hàng không Việt-Pháp

Mã ngành: TE-EP

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D29

Ngành Điện tử viễn thông - Leibniz Hannover

Mã ngành: ET-LUH

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D26

Ngành Cơ khí sản xuất máy

Mã ngành: ME-GU

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Cơ điện tử - Leibniz

Mã ngành: ME-LUH

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1, D26

Ngành Cơ năng lượng điện tử - Nagaoka

Mã ngành: ME-NUT

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D28

Ngành quản ngại trị sale – Troy

Mã ngành: TROY-BA

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Khoa học máy vi tính – Troy

Mã ngành: TROY-IT

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Tổ hợp môn xét tuyển

- tổ hợp khối A00: Toán - vật dụng lý - Hóa học.

- tổ hợp khối A01: Toán - đồ gia dụng lý - giờ anh.

- tổng hợp khối A02: Toán - đồ gia dụng lý - Sinh học.

- tổ hợp khối B00: Toán - hóa học - Sinh học.

- tổ hợp khối D01: Ngữ văn - Toán - tiếng anh.

- tổng hợp khối D07: Toán - chất hóa học - tiếng anh.

- tổng hợp khối D26: Toán - đồ gia dụng lý - giờ đồng hồ Đức.

- tổ hợp khối D28: Toán - trang bị lý - tiếng Nhật.

Xem thêm: Bán Cát Vệ Sinh Cho Mèo Hà Nội, Cát Vệ Sinh Cho Mèo Cat Like 8L

- tổ hợp khối D29: Toán - vật lý - giờ đồng hồ Pháp.

Phương thức xét tuyển tài năng:

-Với 10-20% tổng chỉ tiêu, gồm các phương thức: xét tuyển thẳng học sinh xuất sắc theo quy định của cục GDĐT; xét tuyển dựa trên những chứng chỉ nước ngoài SAT, ACT, A-Level với IELTS; xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn;

+Điều kiện dự tuyển là điểm trung bình tầm thường học tập mỗi năm học lớp 10, 11 với 12 đạt từ bỏ 8,0 trở lên (riêng so với thí sinh tốt nghiệp năm 2021, lớp 12 chỉ tính học tập kỳ 1), được công nhận giỏi nghiệp thpt và tất cả điểm thi giỏi nghiệp thpt đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng vì Trường quy định.

Phương thức xét tuyển theo điểm thi:

-Với 80 - 90% tổng chỉ tiêu, gồm các phương thức xét tuyển sau:

+Dựa trên điểm thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 (50-60%) cho những ngành/chương trình huấn luyện và giảng dạy có tổng hợp xét tuyển chọn A00, A01, B00, D01, D07, D26, D28 và D29.

+Dựa trên tác dụng Kỳ thi reviews tư duy (30-40%) cho những ngành/chương trình đào tạo và huấn luyện có tổng hợp xét tuyển chọn BK1, BK2 và BK3.

+Năm ni Đại học Bách khoa tp hà nội tiếp tục áp dụng vẻ ngoài xét tuyển dựa trên các chứng chỉ nước ngoài SAT, ACT cùng A-Level cho toàn bộ các ngành/chương trình đào tạo. Riêng đối với các thí sinh có chứng từ IELTS quốc tế 6.0+ (hoặc chứng chỉ tiếng Anh không giống tương đương) được đăng ký xét tuyển chọn vào các ngành ngôn từ Anh và kinh tế tài chính - quản lí lý.

-Đối với hiệ tượng xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực phối kết hợp phỏng vấn, rất nhiều thí sinh trễ đây rất có thể đăng ký dự tuyển:

+Được tuyển chọn thẳng dẫu vậy không dự tuyển hoặc không trúng tuyển vào các ngành theo quy định;

+Được chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi giang sơn hoặc chiếm giải Nhất, Nhì, ba trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố những môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, ngoại ngữ (lớp 10, 11, 12);

+Được chọn tham gia Cuộc thi KHKT tổ quốc do cỗ GDĐT tổ chức; (4) học viên hệ chăm (gồm chăm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, ngoại ngữ) của những trường thpt và thpt chuyên bên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các Trường đại học, Đại học tập quốc gia, Đại học tập vùng;

+Được chọn tham gia cuộc thi Đường tột đỉnh Olympia vòng thi tháng, quý, năm.

Đối với bề ngoài xét tuyển chọn theo điểm thi xuất sắc nghiệp THPT, thí sinh có chứng chỉ tiếng anh quốc tế IELTS (Academic) từ 5.0 trở lên hoặc tương đương rất có thể được quy thay đổi điểm nắm cho điểm thi môn tiếng Anh để xét tuyển chọn vào các ngành/chương trình có tổng hợp xét tuyển chọn A01, D07 cùng D01.

Chuyên ngành đào tạo, mã xét tuyển chọn và tiêu chí dự kiến:

*

*

*

*

Mã tổ hợp Xét Tuyển

Tổ đúng theo Xét tuyển chọn Điểm Thi xuất sắc Nghiệp THPT
Mã Tổ Hợp
A00Toán, thứ lý, Hóa học
A01Toán, đồ dùng lý, giờ đồng hồ Anh
A02Toán, đồ vật lý, Sinh học
B00Toán, Hóa học, Sinh học
D01Ngữ văn, Toán, giờ Anh
D07Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh
D26Toán, thứ lý, giờ Đức
D28Toán, đồ dùng lý, giờ Nhật
D29Toán, đồ lý, tiếng Pháp
Tổ đúng theo Xét Tuyển kết quả Kỳ Thi Đánh Giá tư Duy
Mã Tổ HợpCác Phần Thi
BK1Toán, Đọc hiểu, Tự chọn Vật lý + Hóa học
BK2Toán, Đọc hiểu, Tự chọn Hóa học tập + Sinh học
BK3Toán, Đọc hiểu, Tự chọn Tiếng Anh

Phạm vi tuyển sinh:

-Trường tuyển sinh trên cả nước.

Đối tượng xét tuyển:

Thí sinh đủ đk tham gia tuyển sinh theo quy định tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cđ nhóm ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên hệ chính quy phát hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT với có công dụng học tập thpt của tía môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển cùng điểm thi ba môn xét tuyển đạt yêu mong của Trường.