Hợp âm trường ca sữa đậu nành

SẢN PHẨM Đàn Guitar/ Ukulele Đàn Piano Đàn Organ Amplifier và Monitor EFFECT (Phơ Guitar) bộ Kèn/ Hơi trang bị Phòng Thu Âm Thanh chuyên nghiệp hóa Thiết Bị Nghe quan sát TRỐNG Phụ kiện giá bán Sốc reviews Chứng Nhận chia sẻ Hợp Âm Đại Lý video clip Tuyển Dụng Liên Hệ

Bạn đang xem: Hợp âm trường ca sữa đậu nành

Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu đôi mươi triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu

Xem thêm: Quy Định Của Pháp Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Nhân Thọ Như Thế Nào ?

Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu trăng tròn triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu đôi mươi triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - trăng tròn triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - 20 triệu đôi mươi triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu
Dưới 1 triệu 1 triệu - 3 triệu 3 triệu - 10 triệu 10 triệu - đôi mươi triệu 20 triệu - 30 triệu 30 triệu - 50 triệu 50 triệu - 100 triệu 100 triệu - 500 triệu bên trên 500 triệu
*

Ngày xưa. Em bán sữa đậu nành. Ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh Em ! Chính em ngày xưa đó Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe pháo màu xanhNgày nay em bán sữa đậu nành Ngày ni em đạp chiếc xe pháo màu xanh Em! Chính em ngày xưa đó Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe cộ màu xanhNgày mai em bán sữa đậu nành Ngày mai em đạp chiếc xe pháo màu xanh Em! Chính em ngày mai đó Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe cộ màu xanhRồi con trẻ của mình cũng bán sữa đậu nành Rồi con trẻ cũng đạp chiếc xe màu xanh Ôi! con trẻ cũng như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe cộ màu xanhRồi cháu em cũng bán sữa đậu nành Rồi cháu em cũng đạp chiếc xe cộ màu xanh Ôi! cháu em cũng như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanhRồi chắt em cũng bán sữa đậu nành Rồi chắt em cũng đạp chiếc xe pháo màu xanh Ôi! chắt em cũng như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe cộ màu xanhNhà em ai cũng bán sữa đậu nành Nhà em ai cũng đạp chiếc xe màu xanh Ôi! Cả nhà em như thế Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe pháo màu xanhRồi tôi ca bán sữa đậu nành Rồi tôi ca cũng đạp chiếc xe pháo màu xanh Ôi! Bài ca chỉ có thế Hết sữa đậu nành rồi đến chiếc xe cộ màu xanhRồi ca ngừng đi uống sữa đậu nành Rồi ca dứt đi đạp chiếc xe cộ màu xanh Ôi! Tài năng chỉ có thế Bán sữa đậu nành rồi đạp chiếc xe màu xanh