Bài Giải Kế Toán Quản Trị

Công thức kế toán tài chính quản trị được kế toán Việt Hưng tổng phù hợp lại thành tài liệu học tập.

Bạn đang xem: Bài giải kế toán quản trị

Giúp các bạn sinh viên tiện lợi tìm kiếm công thức, áp dụng vào các bài tập. 

*

Ý nghĩa: lúc sản lượng vượt sản lượng hòa vốn, sản lượng hay doanh thu tăng ( giảm ) 1% thì lợi tức đầu tư tăng ( giảm ) theo DOL % với đk P, V, TFC không đổi.

7. Phân tích biến chuyển động túi tiền sản xuất

7.1 Phân tích biến hóa động giá thành NVL trực tiếp

Xác định chỉ tiêu phân tích:

C0 = Q1*m0*G0C1 = Q1*m1*G1C0 : giá thành NVL thẳng định mứcC1 : ngân sách NVL thẳng thực tếQ1 : Số lượng sản phẩm sản xuất thực tếm0­ : Lượng NVL thẳng định mức cấp dưỡng 1 spm1­ : Lượng NVL trực tiếp thực tiễn sản xuất 1 spG0 : Giá sở hữu định mức 1 đơn vị chức năng NVL trực tiếpG1 : giá mua thực tiễn 1 đơn vị chức năng NVL trực tiếp

Xác định đối tượng người dùng phân tích – thay đổi động chi phí (∆C)

∆C = C1 – C0∆C > 0: bất lợi∆C

Xác định tác động của các nhân tố

Lượng NVL trực tiếp tiêu hao – dịch chuyển lượng (∆Cm):

Cố định yếu tố giá download NVL trực tiếp sau trị số định mức

∆Cm = Q1*m1*G0 – Q1*m0*G0∆Cm > 0: bất lợi∆Cm

Giá cài đặt NVL trực tiếp – dịch chuyển giá ((∆CG)

Cố định yếu tố lượng NVL trực tiếp tiêu hao theo trị số thực tế

∆CG = Q1*m1*G1 – Q1*m1*G0∆CG > 0: bất lợi∆CG

7.2 Phân tích đổi thay động chi tiêu nhân công trực tiếp

Xác định tiêu chí phân tích

C0 = Q1*t0*G0C1 = Q1*t1*G1C0 : CP nhân công trực tiếp định mứcC1 : CP nhân lực trực tiếp thực tếQ1 : Số số lượng hàng hóa sản xuất thực tết0 : Lượng thời hạn lao hễ trực tiếp định nấc sx 1 spt1 : Lượng thời gian lao rượu cồn trực tiếp thực tế sx 1 spG0 : giá bán định mức 1 giờ đồng hồ lao rượu cồn trực tiếpG1 : Giá thực tế 1 tiếng lao rượu cồn trực tiếp

Xác định đối tượng người dùng phân tích – thay đổi động chi tiêu (∆C)

∆C = C1 – C0∆C ≤ 0: thuận lợi∆C > 0: bất lợi

Xác định ảnh hưởng của các nhân tố

Lượng thời gian lao rượu cồn trực tiếp tiêu hao – dịch chuyển lượng (∆Ct)

Cố định nhân tố đơn giá chỉ lao rượu cồn trực tiếp sau trị số định mức

∆Ct = Q1*t1*G0 – Q1*t0*G0∆Ct ≤ 0: thuận lợi∆Ct > 0: bất lợi

Giá thời gian lao hễ trực tiếp – dịch chuyển giá (∆CG)

Cố định yếu tố lượng thời gian lao động trực tiếp tiêu hao theo trị số thực tế

∆CG = Q1*t1*G1 – Q1*t1*G0∆CG ≤ 0: thuận lợi∆CG > 0: bất lợi 

7.3 Phân tích thay đổi động túi tiền sản xuất chung

Phân tích dịch chuyển biến phí tổn sản xuất bình thường :

Xác định tiêu chuẩn phân tích :

C0 = Q1*t0*b0C1 = Q1*t1*b1C0 : biến chuyển phí sản xuất tầm thường định mứcC1 : biến hóa phí sản xuất bình thường thực tếQ1 : Số lượng sản phẩm sản xuất thực tết0 : Lượng thời gian chạy lắp thêm định mức cung ứng một sản phẩmt1 : Lượng thời gian chạy máy thực tế sản xuất một sản phẩmb0 : biến chuyển phí sản xuất tầm thường định mức một giờ sản phẩm sản xuấtb1 : biến phí cung cấp chung thực tế một giờ thiết bị sản xuất

Xác định đối tượng người sử dụng phân tích – trở thành động giá cả (∆C)

∆C = C1 – C0∆C ≤ 0: thuận lợi∆C > 0: bất lợi

Xác định tác động của các nhân tố

Lượng thời gian máy sản xuất tiêu hao – biến động năng suất (∆Ct)

Cố định nhân tố túi tiền sản xuất chung đơn vị chức năng theo trị số định mức

∆Ct = Q1*t1*b0 – Q1*t0*b0∆Ct ≤ 0: thuận lợi∆Ct > 0: bất lợi

Giá tải và lượng đồ gia dụng dụng, dịch vụ thương mại – vươn lên là động giá thành (∆Cb)

Cố định yếu tố lượng thời hạn chạy máy chế tạo theo trị số thực tế

∆Cb = Q1*t1*b1 – Q1*t1*b0∆Cb ≤ 0: thuận lợi∆Cb > 0: bất lợi

Phân tích biến động định giá tiền sản xuất thông thường :

Xác định tiêu chuẩn phân tích

C0 = Q1*t0*đ0C1 = Q1*t1*đ1C0 : Định phí sản xuất tầm thường định mứcC1 : Định mức giá sản xuất phổ biến thực tếQ1 : Số lượng sản phẩm sản xuất thực tết0 : Lượng thời gian chạy sản phẩm định mức thêm vào một sản phẩmt1 : Lượng thời hạn chạy máy thực tế sản xuất một sản phẩmđ0 : Định giá thành sản xuất bình thường định mức một giờ vật dụng sản xuấtđ1 : Định phí cung ứng chung thực tiễn một giờ đồ vật sản xuất

Xác định tác động của các yếu tố :

Lượng sản phẩm sản xuất – biến động lượng (∆Cq)

∆Cq = – (Q1*t0*đ0 – Q0*t0*đ0)∆Cq ≤ 0: thuận lợi∆Cq > 0: bất lợi

Giá tải vật dụng, thương mại dịch vụ – đổi thay động dự toán (∆Cd)

∆Cd = Q1*t1*đ1 – Q0*t0*đ0∆Cd ≤ 0: thuận lợi∆Cd > 0: bất lợi

Xác định tổng biến chuyển động

∆C = ∆Cq + ∆Cd∆C ≤ 0: thuận lợi∆C > 0: bất lợi

8.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Khoai Mì Nướng Đậu Xanh Nướng Ngon Bổ Tại Nhà, Bánh Khoai Mì Nướng

Đánh giá trách nhiệm quản lý

8.1 report KQHĐKD theo số dư đảm chi phí (chi tiết lãi vay)

Chỉ tiêuSố tiền
Tổng số sản phẩmĐơn vị sản phẩm
Doanh thu (1)  
Biến giá tiền (2)  
Số dư đảm giá thành (3) = (1) – (2)  
Định phí SX, BH, ql (4)  
Lợi nhuận trước thuế với lãi vay (ebit) (5) = (3) – (4)  
Lãi tiền vay (6)  
Lợi nhuận trước thuế (7) = (6) – (5)  

8.2 xác suất hoàn vốn chi tiêu (ROI)

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu=Lợi nhuận trước thuế với lãi chi phí vayx 100%
Doanh thu

Số vòng quay tài sản=Doanh thu
Tài sản chuyển động bình quân

Tài sản hợp đồng bình quân = (Tài sản hđ đầu năm + Tài sản hợp đồng cuối năm)/ 2

Tỷ lệ hoàn vốn đt=Lợi nhuận trước thuế cùng lãi vayxDoanh thux 100%
Doanh thuTài sản hợp đồng bình quân

8.3 Lợi nhuận sót lại (RI)

RI = lợi tức đầu tư trước thuế và lãi vay mượn Mức hoàn vốn đầu tư tối thiểu

Mức hoàn tiền tối thiểu = xác suất hoàn vốn đầu tư chi tiêu tối thiểu x Tài sản vận động bình quân

8.4 Giá chuyển giao

Giá chuyển nhượng bàn giao một sp = biến phí 1 sp + Số dư đảm giá thành 1sp bị thiệt

8.5. Báo cáo bộ phận

Chỉ tiêuCông tyBộ phận
Phân xưởng 1Phân xưởng 2
Doanh thu (1)   
Biến chi phí (2)   
Số dư đảm giá tiền (3) = (1 ) – (2)   
Định phí thành phần kiểm soát được (4)   
Số dư thành phần kiểm kiểm tra được (5) = (3) – (4)   
Định phí thành phần không kiểm soát điều hành được (6)   
Số dư phần tử (7) = (5) – (6)   
Định phí tầm thường (8)   
Lợi nhuận (9) = (7) – (8)   

9. Quyết định giá thành sản phẩm

9.1 xác định giá bán sản phẩm loạt

Phương pháp toàn bộ:

Giá bán = túi tiền nền + Số chi phí tăng thêm

Chi phí tổn nền = CPNVLTT + CPNCTT + CPSXC

Số chi phí tăng thêm = xác suất số tiền tạo thêm * giá cả nền

Tỷ lệ số tiền tăng thêm=CP bán sản phẩm + CPQLDN + Mức hoàn vốn mong muốnx 100%
Tổng giá cả nền

Mức hoàn vốn đầu tư mong muốn = tỷ lệ hoàn vốn chi tiêu (ROI) * Tài sản chuyển động bình quân

Phiếu tính giá bán đơn vị sản phẩm

 Số tiền
Chi tổn phí nền 
Chi tầm giá NVLTT 
Chi mức giá NCTT 
Chi giá tiền SXC 
Cộng ngân sách chi tiêu nền 
Số tiền tăng thêm 
Giá bán 

Phương pháp trực tiếp (đảm phí)

Giá bán = ngân sách chi tiêu nền + Số chi phí tăng thêm

Chi tổn phí nền = trở nên phí sx + biến phí bh + vươn lên là phí QLDN

Số tiền tăng thêm = xác suất số tiền tăng thêm * ngân sách chi tiêu nền

Tỷ lệ số chi phí tăng thêm=Định phí tổn SX, BH, QLDN + Mức hoàn tiền mong muốnx 100%
Tổng giá thành nền

Mức hoàn vốn mong muốn = tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) * Tài sản chuyển động bình quân

Phiếu tính giá cả đơn vị sản phẩm: 

 Số tiền
Chi tổn phí nền 
Biến chi phí NVLTT 
Biến tầm giá NCTT 
Biến mức giá SXC 
Biến phí bh và QLDN 
Cộng ngân sách chi tiêu nền 
Số chi phí tăng thêm 
Giá bán 

9.2 Xác định giá thành dịch vụ

Giá bán = Giá thời gian lao rượu cồn trực tiếp thực hiện + Giá bán hàng hóa

Giá thời hạn LĐ trực tiếp = giá một tiếng lđ trực tiếp + thời gian lđ thẳng thực hiện

Giá 1 giờ đồng hồ lđtt = túi tiền nhân công TT của một giờ lđtt + CPQL, giao hàng của 1 giờ lđtt + lợi tức đầu tư của của một giờ lđtt