Bài hát để quên con tim

call thầm tên em khi nắng chiều nhạt bên cạnh sân trở về Cali anh nghe nhớ nhung giăng sầu từ thời điểm ngày xa em anh đột trở thành lặng câm Ngày tách Paris anh hứa sẽ trở lại Nghìn trùng xa tít xa vút ngàn lời ngóng mong bầu trời Cali lúc này gió mưa giăng đầy Kỷ niệm mặt em anh sẽ gối đầu từng vào tối rời Paris anh đã để quên nhỏ tim. đ.k.: Anh trở về anh nhớ bóng dáng người làm việc lại, Paris em yêu ơi. Anh ghi nhớ em thiệt nhiều, Anh nhớ em thiệt nhiều người yêu ơi. Giờ chiều sông Seine có gió giá buốt về lập đông giờ chiều Cali đơn độc từng cơn tan rời từ thời điểm ngày xa em thao thức è trọc từng vào tối rời Paris anh đã để quên nhỏ tim.

Bạn đang xem: Bài hát để quên con tim


Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Học Bói Bài Tarot Kênh 14 - Bói Bài Tarot Online Kênh 14

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.