Lời Bài Hát Trở Về Cát Bụi

sống trên đời này fan giàu sang tương tự như người nghèo khó. Trời sẽ ban cho ta cám ơn Trời cho dù sống mến đau. Mai kia chết rồi về bên cát bụi giàu cạnh tranh như nhau. Như thế nào ai biết trước số trời ngày sau ông Trời vẫn trao. Này nhà béo lầu tiến thưởng son Này lợi danh chức quyền cao sang. Bao gồm nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung,Này tình thương chót lưỡi đầu môi cũng như vậy mà thôi đang mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sinh sống trên đời này tựa phù du gồm đây rồi lại mất. Cuộc sống đời thường mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng nỗ lực đen. Nào fan sang nhiều đừng bởi vì tham tiền quăng quật nghĩa anh em. Bạn ơi! đề xuất nhớ cát những vết bụi là ta mai này chóng qua.Người nhớ mang đến ta là cát bụi trở về cát lớp bụi Xin tín đồ nhớ cho.

Bạn đang xem: Lời bài hát trở về cát bụi


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Số Dư Khi Chia Cho Là - Khi Chia Một Số Tự Nhiên Cho 4 Được Số Dư Là 2

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.