Bài Tập Tương Tác Gen Có Đáp Án

I. Bao quát về xúc tiến gen: 1) Nội dung: Loading... + những gen ko alen có thể tương tác cùng nhau cùng chính sách một tính trạng. + thực ra tương tác gene là ảnh hưởng giữa thành phầm của gene này với thành phầm của ren khác. 2) cửa hàng tế bào học: <…>


+ Nhiều ren không alen hoàn toàn có thể tương tác với nhau cùng qui định một tính trạng.

Bạn đang xem: Bài tập tương tác gen có đáp án

+ thực tế tương tác gene là ảnh hưởng giữa thành phầm của gene này với sản phẩm của ren khác.

2) Cơ sở tế bào học: Sự phân li độc lập và tổng hợp tự do của những cặp NST tương đồng trong giảm phân sinh ra giao tử dẫn đến phân li độc lập và tổng hợp tự do của những cặp alen tương ứng. Bao gồm sự tác động giữa các gen không alen.

3) Phân loại:

3.1. Tác động hỗ trợ (bổ sung):

– các gen không alen tác động bổ sung với nhau đã cho ra kiểu hình riêng biệt biệt.

– khi lai F1 dị thích hợp về 2 cặp ren với nhau được F2 có các tỉ lệ:

+ 9 : 6 : 1

+ 9 : 7

+ 9 : 3 : 3 :1

+ 9 : 3 : 4.

3.2. ảnh hưởng tác động át chế:

– gene này át chế sự biểu thị của gen khác ko alen vào sự hình thành tính trạng.

– khi lai F1 dị đúng theo về 2 cặp ren với nhau được F2 có các tỉ lệ:

+ 12 : 3 : 1

+ 13 : 3

+ 9 : 3 : 4 (át chế lặn).

3.3. Tác động ảnh hưởng cộng gộp:

– các gen alen hoặc ren không alen tương tác với nhau khí cụ tính trạng trong đó mỗi ren (trội hoặc lặn) đóng góp góp một trong những phần như nhau vào sự biểu hiện của tính trạng.

– khi lai F1 dị vừa lòng về 2 cặp ren với nhau được F2 có các tỉ lệ:

+ 15 : 1

+ 1: 4 : 6 : 4 : 1

4) Ý nghĩa:

– có tác dụng tăng lộ diện biến dị tổ hợp, lộ diện tính trạng mới chưa tồn tại ở cha mẹ. Mở ra năng lực tìm kiếm đều tính trạng new trong công tác làm việc lai tạo thành giống.

II. Hoàn cảnh của vấn đề:

bài “ Sự tác động của đa số gen cùng tính nhiều hiệu của gen’’ theo bày bán chương trình có 1 tiết, nội dung của bài xích chỉ nhắc đến hiện tượng lạ tương tác gen đối kháng thuần dạng hỗ trợ và cùng gộp, không có dạng hệ trọng át chế cơ mà trong các thắc mắc thi tốt nghiệp, thi đại học, thi học tập sinh xuất sắc các cấp vẫn có bài tập dạng liên can át chế, ngoài ra còn tất cả dạng bài xích tập tổng hợp tương quan đến sự di truyền của những tính trạng chịu đựng sự đưa ra phối của quy luật shop gen- phân li độc lập, liên tưởng gen-liên kết ren hoàn toàn; liên quan gen- hoán vị gen; shop gen- di truyền liên kết với giới tính, các bài tính tỷ lệ liên quan liêu đến tác động gen. Đây là các dạng bài bác tập khó so với học sinh, sẽ giúp các em nhận biết nhanh với giải những bài tập tương quan đến địa chỉ gen một cách đúng mực tôi sẽ hệ thống, phân loại, cách phân biệt và giải pháp giải các dạng bài tập liên quan đến tác động gen.

III. Cách thức nhận biết và giải những bài tập can hệ gen:

1. Các gen ko alen cùng bỏ ra phối một tính trạng:

a) phương thức nhận biết 2 gen không alen cùng biện pháp một tính trạng:

Đề bài cho tương quan đến 1 tính trạng.

Dựa vào đề bài bác cho là hiệu quả của phép lai 2 cặp gene dị ợp cùng nhau hay hiệu quả lai đối chiếu FB hay cơ thể dị phù hợp về 2 cặp gene lai với khung người khác để biện luận tính trạng đó bởi 2 hay nhiều cặp gen chi phối.

– vậy thể, các tỉ lệ sau:

Kiểu tương tác

Phép lai

AaBb x AaBb

Lai phân tích

AaBb x aabb

AaBb x Aabb

(AaBb x aaBb)

Bổ trợ

9 : 3 : 3 :1

1 : 1 : 1 : 1

3 : 3 : 1 : 1

9 : 6 : 1

1 : 2 : 1

4 : 3 : 1 hoặc 6 : 1 :1

9 : 7

3 : 1

5 : 3

9 : 3 : 4

1 : 2 : 1

3 : 3 : 2 hoặc 3 : 4 : 1

Át chế

12 : 3 : 1

1 : 2 : 1

4 : 3 : 1 hoặc 6 : 1 :1

13 : 3

3 : 1

5 : 3 hoặc 7 : 1

Cộng gộp

15 : 1

(1 : 4 : 6 : 4 : 1)

3 : 1

(1 : 2 : 1)

7 : 1

(1 : 3 : 3 : 1)

b) phương pháp giải:

b.1 Dạng toán thuận: cho thấy kiểu tương tác, giao diện gen của P, tìm kiếm tỉ lệ phân li ở đời con.

+ cách 1: Quy cầu gen.

+ Bước 2: xác minh kiểu gen, mẫu mã hình sinh hoạt đời con thông qua sơ thiết bị lai.

lưu giữ ý: thực hiện phép nhân phần trăm hoặc sơ thiết bị phân nhánh để tìm tỉ lệ hình trạng gen, dạng hình hình.

Ví dụ : Ở chiến mã sự xuất hiện của 2 ren trội A cùng B cùng kiểu gen lý lẽ lông xám, ren A có tác dụng đình chỉ hoạt động của gen B phải gen B cho lông màu sắc đen khi không đứng cùng rất gen A trong mẫu mã gen. Con ngữa mang 2 cặp gen đồng hòa hợp lặn đến kiểu hình lông hung. Các gen phân li độc lập trong quy trình di truyền. Tính trạng màu lông ngựa chiến là công dụng của hiện tượng nào?

A. Tác động cộng gộp C. Tác động ác chế

B. Trội không hoàn toàn D. Tác động hỗ trợ

Giải:

Theo đề gen A có tác dụng đình chỉ hoạt động vui chơi của gen B, gene B chỉ biểu hện kiểu hình khi không đứng cùng với gen A trong thuộc 1 kiểu gen.

Hay nói cách khác là gen A át chế hoạt động vui chơi của gen trội B

Suy ra, Tính trạng màu sắc lông con ngữa là kết quả của hiện tượng kỳ lạ tương tác át chế.

=> chọn đáp án: C

b.2 Dạng toán nghịch: cho thấy kiểu hình của P, tỉ trọng phân li đời con, khẳng định kiểu ren của P.

phương pháp chung:

+ bước 1: Biện luận tính trạng di truyền theo quy luật can dự gen

lúc lai F1 x F1 tạo ra F2 gồm 16 kiểu tổng hợp như: 9:3:3:1; 9:6:1; 9:7; 12:3:1; 13:3, 9:3:4; 15:1 hoặc có một kiểu hình chiếm phần tỉ lệ 1/16. (16 = 4.4 => p giảm phân cho 4 các loại giao tử)

lúc lai F1 với cá thể khác tạo ra F2 tất cả 8 kiểu tổng hợp như: 3:3:1:1; 4:3:1; 3:3:2; 5:3; 6:1:1; 7:1. (8 = 4.2 => một bên phường cho 4 các loại giao tử, một bên p cho 2 loại giao tử)

lúc lai so với F1 tạo nên F2 bao gồm 4 kiểu tổ hợp như: 3:1; 1:2:1; 1:1:1:1.

(4 = 4.1 => một bên p. Cho 4 một số loại giao tử, một bên P cho 1 loại giao tử)

+ Bước 2: Biện luận loại tương tác. Quy mong gen.

­+ Bước 3: xác minh kiểu gen của P, F.

+ Bước 4: Lập sơ trang bị lai.

lưu ý: tương tác hỗ trợ có 2 ngôi trường hợp vì chưng vai trò của 2 gene trội như nhau.

Ví dụ 1: người ta cho 1 cây hoa (X) giao phấn cùng với với 2 cây khác:

– với cây I thu được F1-1 : 101 cây hoa đỏ: 203 cây hoa hồng: 100 cây hoa trắng.

– cùng với cây II thu đượcF1-2: 55 cây hoa đỏ: 37 cây hoa hồng: 6 cây hoa trắng.

Biện luận với viết sơ thứ lai cho mỗi trường hợp. Biết gene nằm bên trên NST thường.

Giải:

Xét phép lai 2:

– F­1-2: phân li theo tỉ lệ: 55 đỏ: 37 hồng: 6 white ~ 9 đỏ: 6 hồng: 1 trắng

– Số tổng hợp giao tử: 9+ 6+ 1 = 16 = 4.4 –> p cho ra 4 loại giao tử –> phường dị vừa lòng về 2 cặp gene (giả sử AaBb) qui định 1 tính trạng màu sắc hoa –> đó là hiện tượng can dự gen kiểu ngã trợ.

– Quy ước: A-B- : hoa đỏ

aaB-; A-bb: hoa hồng

aabb: hoa trắng

– Sơ thứ lai: P: AaBb x AaBb

G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F1-2: 9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1aabb

9 đỏ: 6 hồng : 1 trắng

Xét phép lai 1:

– F1-1 bao gồm tỉ lệ: 1 đỏ: 2 hồng: 1 trắng –> số tổng hợp giao tử = 4 = 4.1

– vì chưng (X) đã cho ra 4 loại giao tử nên (I) đã cho ra 1 nhiều loại giao tử với F1-1 lộ diện hoa trắng –> hình trạng gen của (X): aabb

– Sơ trang bị lai: P: AaBb (đỏ) x aabb (trắng)

G: AB, Ab, aB, ab ab

F1-1: 1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1aabb

1 đỏ: 2 hồng : 1 trắng

Ví dụ 2: Lai giữa p. đều thuần chủng thu được F1 ngô phân tử đỏ. Cho F1 giao phấn với cá thể (I) hạt xoàn thu được F2-1: 1637 ngô hạt đỏ: 275 ngô hạt vàng: 273 ngô phân tử trắng. Biết ngô hạt trắng mang toàn ren lặn.

Xem thêm: Các Gói Cước Viettel Trả Trước Viettel, Tổng Hợp Các Gói Cước Viettel Trả Trước

Giải thích điểm lưu ý di truyền tính trạng màu sắc hạt ngô.

Giải:

– F2-1: 1637 hạt đỏ: 275 hạt vàng: 273 phân tử trắng ~ 6: 1: 1

–> số tổ hợp giao tử: 6 + 1+ 1= 8 = 4.2 –> thành viên (I) đã tạo ra 2 loại giao tử, F1 đã cho ra 4 nhiều loại giao tử –> F1 dị vừa lòng về 2 cặp gen công cụ 1 tính trạng màu sắc hạt –> có hiện tượng kỳ lạ tương tác gen. (Vì đề bài xích cho phường thuần chủng đề nghị F1 dị hợp)

– tỉ lệ thành phần 6: 1: một là tỉ lệ của liên hệ át chế của 2 cặp ren không alen.

– Quy ước: A-B-; A-bb: hạt đỏ; aaB-: hạt vàng; aabb: phân tử trắng

– F­1có hình dáng gen: AaBb , thành viên (I) có kiểu gen: Aabb

– Sơ đồ lai: P: AAbb (hạt đỏ) x aaBB (hạt đỏ)

F1 AaBb (100% đỏ)

F1 x (I): AaBb x Aabb

G: AB, Ab, aB, ab Ab, ab

F1-1: 3 A-B-: 3 A-bb: 1 aaBb : 1 aabb

6 đỏ

*
: 1 hồng : 1 trắng

Ví dụ 3(trích đề thi HSG quốc gia 2010)

Giả sử ở một loài động vật hoang dã khi mang đến 2 dòng thuần chủng lông white color và lông màu tiến thưởng giao phối cùng nhau thu được F1 toàn con lông color trắng, cho các con F1 giao hợp vơi nhau chiếm được F2 gồm tỉ lệ vẻ bên ngoài hình 48 trắng : 9 black : 3 xám : 3 nâu: 1 vàng. Hãy giải thích hiệu quả của phép lai này.

Giải:

– Số tổng hợp giao tử: 48+ 9+ 3+ 3+1 = 64 = 8.8 –> F1 tạo ra 8 các loại giao tử –> F­1 dị thích hợp về 3 cặp ren –> màu sắc lông chịu sự đưa ra phối bởi sự ảnh hưởng của 3 gen không alen.

– Sơ đồ phân li ngơi nghỉ F2:

*
3 phần tư D- : 27 A-B-D-: 27 trắng

*
*
ba phần tư B-

*
*
ba phần tư A- 1/4 dd : 9 A-B-dd: 9 trắng

*
3/4 D-: 9 A-bbD-: 9 trắng

*
1/4 bb

*
1/4 dd: 3 A-bbdd: 3 white

*
3 phần tư D-: 9 aaB-D-: 9 đen

*
*
3 phần tư B-

*
1/4 aa 1/4dd: 3 aaB-dd: 3 nâu

*
*
3/4D-: 3 aabbD-: 3 xám 1/4 bb

1/4 dd: 1 aabbdd: 1vàng

b.3 Từ các đại lý sinh hóa –> đẳng cấp tương tác.

Ví dụ: quy trình sinh hóa sau là cơ sở sinh hóa của hiện tượng lạ tương tác gen nào?

*
*
thành phầm của gene B sản phẩm của gene A

*
*
Tiền hóa học không màu sắc tố black sắc tố xám.

Giải:

Đây là hình trạng tương tác hỗ trợ kiểu 9 : 6: 1.

Vì: có mặt cả 2 ren trội A cùng B (A-B-) –> màu xám.

Có mặt của gene trội B (aaB-) –> màu sắc đen.

Có mặt của gene trội A (A-bb) hoặc không có gen trội như thế nào (aabb) –> bạch tạng

Tóm lại: khi xét sự dt của 1 tính trạng, điều giúp họ nhận biết tính trạng đó được di truyền theo quy luật shop của 2 gen không alen là

+ Tính trạng đó được phân li KH ở núm hệ sau theo tỉ lệ 9:3:3:1 hay biến hóa của tỉ lệ thành phần này.

+ Tính trạng đó được phân li KH ở núm hệ sau theo tỉ lệ 3:3:1:1 hay biến hóa của tỉ lệ này.

+ kết quả lai phân tích mở ra tỉ lệ KH 1:1:1:1 hay đổi khác của tỉ trọng này.

2. Xúc tiến gen và phân li độc lập:

a) cách thức nhận biết:

– Đề bài xét sự di truyền của 2 tính trạng

– xuất hiện thêm các tỉ lệ :

+ Lai F1 dị hợp về 3 cặp ren : F1 x F1 –> tỉ trọng F2:

27 : 21 : 9 : 7

(9 : 7)(3: 1)

27 : 18 : 3 : 9 : 6 : 1

(9: 6 : 1)(3: 1)

27 : 9 : 9 : 3 : 9 : 3 : 3 :1

(9: 3 : 3: 1)(3: 1)

27 : 9 : 12 : 9 : 3 : 4

(9: 3: 4)(3: 1)

39 : 13 : 9 : 3

(13: 3)(3:1)

36 : 9 : 3 : 12 : 3 : 1

(12 : 3 : 1)(3: 1)

45 : 3 : 15 : 1

(15 : 1)(3: 1)

+ Hoặc xuất hiện thêm các tỉ lệ:

15: 5: 3: 3 = (5: 3)(3: 1); 3: 3: 1: 1 = (3: 1)(1: 1)…

b) phương pháp giải:

Bước 1: Xét riêng từng cặp tính trạng, khẳng định được một tính trạng di truyền tương tác, tính trạng kia vì một ren quy định.

Bước 2: Xét chung: tích tỉ lệ thành phần chung bởi tích tỉ trọng riêng của các nhóm tính trạng –> nhì tính trạng đa số phân li độc lập.

Bước 3: Viết phong cách gen của p và viết sơ đồ dùng lai.

Ví dụ :

Lai giữa p thuần chủng được F1 phần đa hoa đỏ, quả ngọt. F1 từ thụ phấn được F2 có 4 giao diện hình với tỉ lệ: 1431 hoa đỏ, trái ngọt: 1112 hoa trắng, trái ngọt: 477 hoa đỏ, trái chua: 372 hoa trắng, trái chua. Xác minh quy phép tắc di truyền chi phối phép lai trên? Biết vị trái được đưa ra phối vị một cặp gen.

Giải:

– cách 1: F2 phân li theo tỉ lệ: 1431: 1112 : 477: 372 ~ 27: 21: 9: 7

+ Xét sự dt tính trạng color hoa: Hoa đỏ: hoa trắng ~ 9: 7

–> tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy cách thức tác động bổ trợ kiểu 9:7

Quy ước: A-B-: hoa đỏ, A-bb; aaB-; aabb: hoa trắng

–> F1: AaBb (hoa đỏ) x AaBb (hoa đỏ)

+ Xét sự dt tính trạng vị quả: trái ngọt : trái chua ~ 3: 1

–> Tính trạng vị quả dt theo quy phương pháp phân li

Quy ước: D: quả ngọt; d: quả chua.

–> F1: Dd (quả ngọt) x Dd (quả ngọt)

– bước 2: Xét sự dt đồng thời của 2 tính trạng:

(9: 7)(3: 1) = 27: 21: 9: 7 (phù vừa lòng tỉ lệ phân li của đề bài)

–> 3 cặp gen hiện tượng 2 cặp tính trạng nằm trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau, phân li độc lập, tổ hợp tự do.

– bước 3: Viết sơ thứ lai:

mẫu mã gen của F1: AaBbDd -> hình trạng gen của p. Có thể:

P: AABBDD (hoa đỏ, quả ngọt) x aabbdd (hoa trắng, quả chua)

P: AABBdd (hoa đỏ, quả chua) x aabbDD (hoa trắng, trái ngọt)

P: AAbbDD (hoa trắng, trái ngọt) x aaBBdd (hoa trắng, quả chua)

P: AAbbdd (hoa trắng, trái chua) x aaBBDD (hoa trắng, quả ngọt)

3. Liên can gen và links gen

(1 tính trạng do 2 cặp ren không alen tương tác, 1 tính trạng do một cặp gen nguyên lý liên kết với cùng 1 trong 2 gen cách thức tính trạng do tương tác).

a) cách thức nhận biết:

Đề bài xét đến 2 tính trạng.

Tỉ lệ giao diện hình chung cho cả hai tính trạng không bởi tích của hai team tỉ lệ lúc xét riêng với thấy giảm mở ra biến dị tổ hợp.

Có 2 trường hợp:

+ nếu tỉ lệ tầm thường cả nhì tính trạng giống như tỉ lệ tương tác 1-1 thuần như 9: 3: 3:1; 9: 6: 1; 9: 7; 12: 3: 1; 13: 3; 9: 3: 4… thì chắc chắn các gen links đồng.

+ nếu như tỉ lệ bình thường của 2 tính trạng không giống tỉ lệ solo thuần như 9 : 3 : 2 : 1 : 1; 6 : 6 : 3: 1; 8 : 5 : 2: 1; 6 : 5 : 3 :1 :1; 10 : 3 : 2 : 1; 8: 4 : 3 : 1.. thì chắc hẳn rằng các gen links đối.

+ nước ngoài lệ, so với tương tác át chế 13 : 3, tỉ lệ thông thường về cả hai tính trạng là 9 : 3 : 4 sẽ tương xứng cả liên kết đồng và liên kết đối.

b) phương pháp giải:

Bước 1: Biện luận xác minh quy luật.

+ tách bóc riêng từng tính trạng nhằm xét: có 1 tính trạng di truyền tương tác, 1 tính trạng do 1 cặp gene quy định.

+ Xét bình thường : Tỉ lệ hình dáng hình chung cho cả hai tính trạng không bằng tích của hai đội tỉ lệ khi xét riêng với thấy giảm mở ra biến dị tổ hợp –> gen dụng cụ tính trạng dt theo quy lao lý của Menđen sẽ liên kết hoàn toàn với một trong những 2 gen phương pháp tính trạng vị tương tác.