Đề Thi Đại Số Tuyến Tính

... Lp tuyn tính ti đi ca S nu nó là h đc lp tuyn tính cùng nu thêm bt k véc t nào ca S thì ta h ph thuc tuyn tính. Mi h véc t S đu h con đc lp tuyn tính ti đi, ... Tuyn tính H n véc t nuuS , ,1= ca V đc gi là đc lp tuyn tính nu: 5∈=++nnnuuαααα, ,, 1110 thì 0 1===nαα. H không đc lp tuyn tính đc gi là ph thuc tuyn tính. ... →×:* yxyx *),( a Lut hp thành vào * ca tp X đc gi là: X tính kt hp nu zyxzyxXzyx ∗∗=∗∗∈∀ )()(:,, X tính đổi chác nu xyyxXyx ∗=∗∈∀ :, Chng 4: nh thc 52a)...

Bạn đang xem: Đề thi đại số tuyến tính


*

*

*

*

*

... Mang lại hàm số y = x3 + (1 – 2m)x2 + (2 – m)x + m + 2 (m là tham số) (1) 1) điều tra sự trở nên thi n và vẽ vật thị của hàm số (1) lúc m = 2. 2) Tìm các giá trị của m để thứ thị hàm số (1) điểm ... điểm) mang đến hàm số 4 2 22y x mx m m= + + + (1). 1) điều tra khảo sát sự biến hóa thi n và vẽ thiết bị thị hàm số lúc m = –2. 2) search m để trang bị thị hàm số (1) 3 điểm rất trị lập thành một tam giác một góc ... Cho hàm số 4 3 22 3 1 (1)= + - - +y x mx x mx. 1) điều tra sự vươn lên là thi n và vẽ trang bị thị (C) của hàm số (1) khi m = 0. 2) Định m để hàm số (1) hai rất tiểu. Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương...

Xem thêm: Áo Sơ Mi Nữ Form Dài Cá Tính Hàng Hiệu, Nên Mua Ở Đâu, Các Kiểu Áo Sơ Mi Nữ Dáng Dài Cá Tính


... TP.HCM)ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2009Mơn thi : TỐNPHẦN bình thường CHO TẤT CẢ THÍ SINHCâu I (2 điểm). Mang đến hàm số y = x 22x 3++ (1). 1. Khảo sát sự biến đổi thi n và vẽ vật thị của hàm số (1)2. ... Trình tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trụchoành, trục tung theo thứ tự tại hai điểm sáng tỏ A, B và tam giác OAB cân nặng tại gốctọa độ O.Câu II (2,0 điểm)1. Giải phương ... X)−=+ −.2. Giải phương trình : 32 3x 2 3 6 5x 8 0− + − − = (x ∈ R)Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân 23 20I (cos x 1)cos xdxπ= −∫Câu IV (1,0 điểm). đến hình chóp S.ABCD đáy ABCD...
... ). Mang đến hàm số y = 2x 1x 1−+ a) điều tra biến thi n cùng vẽ vật dụng thị (C).của hàm số b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến phù hợp với hai trục thành một tam giác diện tích ... Con đường tròn có nửa đường kính là 2. 3. Định m sao để cho hệ sau 4 nghiệm : ()2233x+ y + mx log (x ) 1 log x 216yyy⎧+=+⎪⎨⎪=⎩ GIẢI VẮN TẮT Câu 1. B) Phương trình tiếp tuyến d của ... 121/6 Câu 2 (2 điểm ) : 1) Giải phương trình : (1 2cos x) sin x 3(1 2cosx)(1 + cos x)+=− 2) Giải phương trình 32x 1 x 8 1+− − = Câu 3 (1 điểm ). Tính tích phân : /2420sin...