ĐIỂM CHUẨN KINH TẾ QUỐC DÂN 2018

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân luôn luôn nằm trong top đầu các trường đào tạo và huấn luyện ngành kinh tế tài chính của Việt Nam. Trong năm 2019, trường công bố mức điểm tối đa là 26.15 điểm cùng với ngành kinh tế quốc tế với thấp tốt nhất 22.75 mang đến ngành technology tài chính.

> tin tức trường Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân

> quy chế tuyển sinh 2020 của Đại Học kinh tế Quốc Dân

Trước thềm tuyển chọn sinh 2020, với hầu như thí sinh bao gồm nguyện vọng thi vào trường Đại Học tài chính Quốc Dân, hãy thuộc Kênh tuyển chọn Sinh tra cứu vớt và so sánh điểm chuẩn của trường qua 3 năm ngay sát nhất.

*
Trường Đại Học kinh tế Quốc Dân sở hữu cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu Việt nam giới theo tiêu chuẩn quốc tế

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính Quốc Dân vào 3 năm sớm nhất (2017 - 2018 - 2019)
Ngành Điểm chuẩn
2017 2018 2019
Thống kê gớm tế 24 21.65 23.75
Toán ứng dụng trong tởm tế 23.25 21.45 24.15
Kinh tế tài nguyên 24.25 20.75 22.3
Quản trị sale học bởi tiếng Anh (E-BBA) 25.25 22.1 24.25
Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh thông số 2) 31 28.75 31.75
Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) 34.42 30.75 33.65
Kinh tế 25.5 22.75 24.75
Quản lý công và cơ chế học bởi tiếng Anh (E-PMP) 23.25 21 21.5
Khởi nghiệp và phát triển sale (BBAE) học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh hệ số 2) - 28 31
Định phí tổn Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng (Actuary) học bởi tiếng Anh - 21.5 23.5
Kinh lợi nhuận (E-BDB) - - 23.35
Kế toán tích hợp hội chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) - - 24.65
Khoa học tài liệu trong kinh tế & khiếp doanh - - 23
Phân tích kinh doanh (BA) - - 23.35
Quản trị quản lý và điều hành thông minh (E-SOM) - - 23.15
Quản trị quality và Đổi bắt đầu (E-MQI) - - 22.75
Công nghệ tài thiết yếu (BFT) - - 22.75
Đầu tứ tài chủ yếu (BFI) (tiếng Anh hệ số 2) - - 31.75
Quản trị khách hàng sạn quốc tế (IHME) (tiếng Anh thông số 2) - - 33.35
Kinh tế đầu tư 25.75 22.85 24.85
Kinh tế vạc triển - 22.3 24.45
Kinh tế quốc tế 27 24.35 26.15
Quản trị ghê doanh 26.25 23 25.25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.25 22.75 24.85
Quản trị khách sạn 26 23.15 25.4
Marketing 26.5 23.6 25.6
Bất rượu cồn sản 24.25 21.5 23.85
Kinh doanh quốc tế 26.75 24.25 26.15
Kinh doanh mến mại 26 23.15 25.1
Tài chủ yếu - Ngân hàng 26 22.85 25
Bảo hiểm 24 21.35 23.35
Kế toán 27 23.6 25.35
Quản trị nhân lực 25.75 22.85 24.9
Hệ thống tin tức quản lý 24.25 22 24.3
Luật 25 - 23.1
Luật ghê tế - 22.35 24.5
Khoa học máy vi tính (CNTT) 24.5

21.5 (KHMT)

21.75 (CNTT)

23.7 (KHMT)

24.1 (CNTT)

Kinh tế nông nghiệp 23.75 20.75 22.6
Quan hệ công chúng - 24 25.5
Thương mại năng lượng điện tử - 23.25 25.6
Khoa học tập quản lý - 21.25 23.6
Quản lý công - 20.75 23.35
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - 23.85 26
Quản lý tài nguyên cùng môi trường - 20.5 22.65
Quản lý khu đất đai - 20.5 22.5
Quản lý dự án - - 24.4

Sáng ngày 14/5, trường Đại học tài chính Quốc Dân bằng lòng đưa ra đề án tuyển sinh 2020, vào đó tác dụng thi giỏi nghiệp thpt chiếm 60%, xét tuyển kết hợp 35-40% cùng xét tuyển phối hợp 5%. Nhìn chung, trong giải pháp tuyển sinh năm nay, trường Đại học tài chính Quốc Dân vẫn giữ lại ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào tương tự với năm 2018 cùng 2019. Các tổ đúng theo xét tuyển vẫn được nhà trường không thay đổi như A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).