ĐỔI MÀU BLOCK TRONG CAD

Trong số đó tất cả tương đối nhìu bloông xã, nhưng bloông chồng thì lại chẳng bao gồm biện pháp làm sao biến hóa được các tính chất của nó: Color, đường nét...

Bạn đang xem: Đổi màu block trong cad

Mún chuyển đổi pải vào từng bloông xã, tốn nhìu thời gian lắm .

Bạn làm sao biết cách để đổi khác các đặc thù của blochồng nhanh hơn tí hok, chỉ cho khách hàng với, hiiiii...

Thanks uuuuuuuuuu!!!!!!!


*

*

Hi!!!

Mình gồm một trong những bạn dạng vẻ sẽ đề nghị sửa đổi.

Trong đó bao gồm hơi nhìu blochồng, nhưng mà bloông chồng thì lại chẳng có phương pháp làm sao chuyển đổi được các tính chất của nó: Màu sắc, đường nét...

Mún biến hóa pải vào cụ thể từng blochồng, tốn nhìu thời gian lắm .

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Hóa Học 9 Hay Nhất, Chi Tiết, Giải Vở Bài Tập Hóa Học 9 Hay, Ngắn Nhất

Bạn như thế nào biết cách để chuyển đổi các đặc điểm của block nkhô cứng rộng tí hok, chỉ cho mình với, hiiiii...

Thanks uuuuuuuuuu!!!!!!!


bạn cần sử dụng Refedit là nkhô hanh nhất

còn giả dụ blochồng được sinh sản lúc sinh hoạt layer 0, hoặc byblock thì chúng ta sử dụng Fi rồi lựa chọn blochồng rồi lựa chọn layer, net, color....bạn dùng Refedit là nkhô cứng nhất

còn ví như bloông chồng được tạo ra Khi ngơi nghỉ layer 0, hoặc bybloông xã thì các bạn cần sử dụng Fi rồi chọn block rồi lựa chọn layer, net, màu....Hi!

Mình đã từng mà lại điều đó cũng hok nkhô cứng hơ n mấy người tình ơi!

Vì mấy chiếc blochồng này bé dại xíu hà : cửa ngõ, đèn, cây.. thui

Có ai bit giải pháp nào nkhô hanh rộng ko, chỉ bản thân với

lấy ví dụ như nên đổi khác màu sắc của các blochồng này như là nhau hay các bloông xã đều phải có cùg một đường nét.....

Thank nhìu ngen!!!!!!!!


*

Hi!

Mình đã trải nhưng mà điều đó cũng hok nhanh hơ n mấy tình nhân ơi!

Vì mấy loại bloông chồng này nhỏ tuổi xíu hà : cửa ngõ, đèn, cây.. thui

Có ai bit biện pháp nào nhanh rộng ko, chỉ mình với

ví dụ như nlỗi yêu cầu biến hóa Color của những block này như thể nhau giỏi các block đều sở hữu cùg một nét.....

Thank nhìu ngen!!!!!!!!


Bạn cần sử dụng test đoạn Code này xem sao :

Tên lệnh là BC

; Doi mau Block (Khong can Explode);****************************************************************************************; ERROR HANDLER(defun err-ubc (s); If an error (such as CTRL-C) occurs; while this commvà is active sầu...(if (/= s "Function cancelled") (princh (strcát " Error: " s)))(setq *error* olderr); Restore old *error* handler(princ));err-ubc(DEFUN C:BC (/ BLK CBL CBL2 C ACL ALY NLY NCL)(setq olderr *error* *error* err-ubc)(initget "?") (while(or (eq (setq C (getint " Mau Blocks moi/>: ")) "?") (null C) (> C 256) ();or(textscr)(princh " ")(princ " So hieu mau | Ghi chu ")(princh " ________________|____________________")(prinh " | ")(princh " 0 | ")(princ " 1 | Red ")(prinh " 2 | Yellow ")(princh " 3 | Green ")(prinh " 4 | Cyan ")(prinh " 5 | Blue ")(prinh " 6 | Magenta ")(princ " 7 | White ")(princ " 8...255 | -Varies- ")(prinh " 256 | ")(prinh " ")(initget "?"));while(PROMPT " >Chon Blocks se nắm doi mau: ")(SETQ SS (SSGET "((0 . "INSERT"))))(SETQ K 0)(WHILE ( (setq CBL (tbltìm kiếm "BLOCK" (CDR (ASSOC 2 (ENTGET (SETQ BLK (SSNAME SS K))))))) (SETQ CBL2 (CDR (ASSOC -2 CBL)))(WHILE (BOUNDPhường "CBL2)(SETQ EE (ENTGET CBL2));Update layer value(SETQ NCL (CONS 62 C))(SETQ ACL (ASSOC 62 EE))(IF (= ACL nil)(SETQ NEWE (APPEND EE (LIST NCL)))(SETQ NEWE (SUBST NCL ACL EE)));if(ENTMOD NEWE)(SETQ CBL2 (ENTNEXT CBL2)));over while(ENTUPD BLK)(SETQ K (1+ K)));end while(setq *error* olderr)(princ));kết thúc updblkcl