HÌNH CHỮ NHẬT CÓ MẤY TRỤC ĐỐI XỨNG

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Các tứ giác sau tất cả bao nhiêu trục đối xứng, bao nhiêu tâm đối xứng?

Tứ giác: ___ trục đối xứng, ___ trung tâm đối xứng

Hình thang: ___ trục đối xứng, ___ trung tâm đối xứng

Hình thang cân: ___ trục đối xứng, ___ trung ương đối xứng

Hình binh hành: ___ trục đối xứng, ___ trọng điểm đối xứng

Hình chữ nhật: ___ trục đối xứng, ___ trọng tâm đối xứng

Hình thoi: ___ trục đối xứng, ___ trọng tâm đối xứng

Hình vuông: ___ trục đối xứng, ___ chổ chính giữa đối xứng


*

Tứ giác: 0 trục, 0 tâm

Hình thang 0 trục, 0 tâm

Hình thang cân nặng 1 trục 0 tâm

Hình bình hành 0 trục 1 tâm

Hình chữ nhật 2 trục 1 tâm

Hình thoi 2 trục 1 tâm

Hình vuông 4 trục 1 tâm


chọn câu sai 

A, Chữ e là hình vừa bao gồm trục đối xứng vừa tất cả tâm đối xứng

B chữ Z là hình có tâm đối xứng cùng ko bao gồm trục đối xứng

C chữ O là hình vừa gồm trục đối xứng vừa tất cả tâm đối xứng

D chữ a là hình có trục đối xứng cùng ko bao gồm tâm đối xứng


chọn câu sai 

A, Chữ e là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng

B chữ Z là hình bao gồm tâm đối xứng và ko bao gồm trục đối xứng

C chữ O là hình vừa bao gồm trục đối xứng vừa tất cả tâm đối xứng

D chữ a là hình bao gồm trục đối xứng với ko tất cả tâm đối xứng


Trong những hình sau hình nào bao gồm tâm đối xứng cơ mà ko bao gồm trục đối xứng ?

A.Hình bình hành

B.Hình thang cân 

C. Hình chữ nhật 

D.Hình thoi


chọn câu sai 

A, Chữ E là hình vừa có trục đối xứng vừa gồm tâm đối xứng

B chữ Z là hình có tâm đối xứng với ko có trục đối xứng

C chữ O là hình vừa gồm trục đối xứng vừa gồm tâm đối xứng

D chữ A là hình tất cả trục đối xứng với ko tất cả tâm đối xứng

giúp với sáng sủa mai mik buộc phải nộp rồi


1) trong các hình: Hình vuông, hình bình hành, hình tròn, hình thang cân, hình thoi.

Bạn đang xem: Hình chữ nhật có mấy trục đối xứng

a) Hình như thế nào chỉ bao gồm tâm đối xứng

b) Hình nào chỉ bao gồm trục đối xứng c) Hình nào vừa có tâm đối xứng, vừa bao gồm trục đối xứng

2) Một sàn nhà hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 4m, chiều nhiều năm gấp cha chiều rộng. A) Tính diện tích

b) nếu lát sàn nhà bằng các viên gạch hình vuông có cạnh 40cm thì cần bao nhiêu tiền gạch ốp biết từng viên gạch có mức giá 18 000 đồng


Câu 2:

(a,) Chiều nhiều năm là (4.3=12(m))

Diện tích là (4.12=48(m^2))

(b,48(m^2)=480000(cm^2))

Số viên gạch đề nghị để lát là (480000:(40.40)=300( extviên gạch))

Vậy cần (300.18000=5400000(đồng))


Chọn câu sai.

A. Chữ H là hình vừa bao gồm trục đối xứng, vừa tất cả tâm đốixứng

B. Chữ N là hình tất cả tâm đối xứng và không tồn tại có trục đốixứng.

C. Chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm có tâm đốixứng.

D. Chữ I là hình tất cả trục đối xứng và không tồn tại tâm đốixứng.

Xem thêm: Xem Phim Bóng Ma Học Đường Tập 1, Xem Phim Bóng Ma Học Đường


Số tuyên bố sai:

a) Phép đối xứng trục là một phép dời hình

b) Đường trực tiếp d được hotline là trục đối xứng của hình (H) ví như phép đối xứng trục Đd thay đổi hình (H) thành thiết yếu nó.

c) Một hình hoàn toàn có thể có một hay những trục đối xứng, rất có thể không bao gồm trục đối xứng.

d) Qua phép đối xứng trục, đoạn trực tiếp AB biến thành đoạn thẳng tuy vậy song và bởi nó.

e) Qua phép đối xứng trục Đa, đường tròn bao gồm tâm vị trí a sẽ biến thành chính nó.

f) Qua phép đối xứng trục Đa, tam giác gồm một đỉnh nằm trên a sẽ biến thành chính nó

g) Qua phép đối xứng trục Đa, hình ảnh của đường thẳng vuông góc cùng với a là chủ yếu nó

h) Nều phép đối xứng trục vươn lên là đường trực tiếp a thành con đường thẳng b cắt a thì giao điểm của a với b nằm tại trục đối xứng

i) Hình chữ nhật tất cả 4 trục đối xứng

A. 3

B.5 

C. 7 

D.9


Lớp 11 Toán
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A

Nhữngphát biểu sai: d; f; i

d) Qua phép đối xứng trục, đoạn thẳng AB trở thành đoạn thẳng tuy nhiên song và bằng nó hoặc là chính nó.

f) Qua phép đối xứng trục Đa, tam giác có một đỉnh vị trí a sẽ trở thành chính nó ( chỉ trong trường phù hợp tam giác đều hoặc tam giác cân nặng cóđỉnh nằm trên trục đối xứng)

i) Hình chữ nhật gồm 2 trục đối xứng


Đúng 0

phản hồi (0)

Nhóm các hình bao gồm trục đối xứng là:A. Tam giác đều, hình chữ nhậtB. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhậtC. Hình chữ nhật, hình bình hànhD.Hinhf chữ nhật, hình thang


Lớp 8 Toán
2
0
Gửi diệt

C. Hình chữ nhật, hình bình hành


Đúng 1

bình luận (0)

chọn B

 


Đúng 2
bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
myphamlilywhite.com