KIỂM TRA 15 PHÚT TOÁN 7 HÌNH HỌC

Cho tam giác ABC bao gồm (widehat A = 80^o) với (widehat B = 40^o). Tia phân giác của góc C cắt AB trên D. Tính số đo (widehat CDA) và (widehat CDB).

Bạn đang xem: Kiểm tra 15 phút toán 7 hình học


Đề bài

Cho tam giác ABC tất cả (widehat BIC > widehat BAC.) (widehat A = 80^o),tia phân gisc của góc B và C cắt nhau trên I. Call D là giao điểm của người nào với BC.

a) Tính số đo của góc (widehat BIC)

b) so sánh (widehat BID) với (widehat BAD); (widehat BIC) và (widehat BAC).


Đề bài

Cho đoạn trực tiếp AB, mặt đường trung trực d của AB tại I, trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB lấy hai điểm C cùng D thuộc d (D nằm giữa hai điểm C và I). Hãy đối chiếu hai góc ADI với góc BDI.

Xem thêm: Những Ứng Dụng Mua Sắm Online Tốt Nhất, App Mua Sắm Online


Đề bài

Cho tam giác ABC. Hotline M, N theo thứ tự là trung điểm của AB với AC. Bên trên tia đối của tia MC đem E làm thế nào để cho ME = MC. Bên trên tia đối của tia NB lấy F sao cho NF = NB. Chứng tỏ A là trung điểm của EF.


Đề bài

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên nửa mặt phẳng bờ là mặt đường thẳng BC cất điểm A vẽ tia Cx tuy nhiên song với AB. Trên tia Cx đem D làm sao để cho ( Rightarrow widehat AMC + widehat CMD = 180^o), (CD = AB). Bệnh minh:

a)(MA = MD.)

b) ba điểm A, M, D trực tiếp hàng.


Đề bài

Cho góc (widehat xOy). Mang A, C thuộc tia Ox làm sao để cho OCXem lời giải


Xem lời giải


Xem lời giải


Xem lời giải


Xem lời giảiĐề đánh giá 15 phút - Đề số 14 - bài bác 2, 3, 4, 5 - Chương 2 - Hình học 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 15 - bài 2, 3, 4, 5 - Chương 2 - Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - bài xích 2, 3, 4, 5 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 17 - bài 2, 3, 4, 5 - Chương 2 - Hình học 7
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 18 - bài bác 2, 3, 4, 5 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 19 - bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 7 - bài xích 6 - Chương 2 - Hình học 7
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 8 - bài bác 6 - Chương 2 - Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài bác 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài xích 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 7 - bài bác 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 8 - bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề chất vấn 15 phút - Đề số chín - bài xích 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7

Đề bài

Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ AH vuông góc cùng với BC.

a) chứng tỏ (Delta AHB = Delta AHC)

b) bên trên tia đối của tia BC rước điểm D, bên trên tia đối của tia Cb rước điểm E sao để cho (BD = CE). Minh chứng rằng (Delta ADE) cân.Quote Of The Day

*
“Two things are infinite: the universe and human stupidity; và I"m not sure about the universe.”