Lịch Sử Kiến Trúc Thế Giới

Kiến trúc là một lĩnh vực nghê thuật có khoa học về trình tự sắp xếp các không gian, lên bảng vẽ thiết kế chi tiết kết cấu.

Lịch sử hình thành

Kiến trúc được hình thành từ khi loài người được sinh ra và để chống chọi lại các tác động từ thiên nhiên, thú dữ thì con người đã dùng trí của mình tạo ra những túp lều hoặc dùng những hang động làm nơi trú. Điều này cho thấy kiến trúc trước tiên được sinh ra nhằm mục đích phụ vụ cho nhu cầu công năng của con người .

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Jean Nouvel Paris Philharmonie 2015 – 2016

Chủ nghĩa hiện đại là một trong những thay đổi đột phá trong thiết kế và kiến ​​trúc.Tầm quan trọng của nó là vẫn truyền cảm hứng cho các kiến ​​trúc sư ngày nay