Lời bài hát trong tầm mắt đời

nhiều lúc tôi ước ao bỏ đi thiệt xa. đồng bọn ngoảnh ngơ như bạn xa lạ. Người mình bao năm chăn gối. Bây giờ còn dối gian nhau. Mấy ai trong đời phát âm thấu. Tiền thô cháy túi có ai phát âm ta?Nhiều khi bỏ đi như kẻ ko nhà. Đọa đày trong cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong ba. Biết bao cầu mộng trôi qua. Còn ghi nhớ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi đó rong chơi. Không yêu đương, không lần thương ghi nhớ một người. Bây giờ tình mang lại với tôi, như mây hờ hững mây trôi. Từ khi biết nhớ, biết yêu mến rồi yêu. Là khi biết đau, biết khổ trăm chiều. Tín đồ đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phiếm xa xôi. Gồm chăng chỉ với mơ thôi!

Bạn đang xem: Lời bài hát trong tầm mắt đời


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Đàn Ông Thực Sự Cần Gì Trong Mối Quan Hệ? Tiết Lộ Tâm Lý Đàn Ông Khi Yêu Thật Lòng

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.