LỜI BÀI HUYỀN THOẠI MẸ

Đêm chong đèn ngồi ghi nhớ lại Từng mẩu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng bên dưới mưa Che bọn con nằm ngủ Canh từng bước đi thù. Bà mẹ ngồi dưới cơn mưa. Bà mẹ lội qua con suối, dưới mưa bom không lo ngại Mẹ nhẹ nhàng chuyển lối, Tiễn bé qua núi đồi. Mẹ chìm ngập trong đêm tối, Gió mưa tóc đậy lối nhỏ đi. Đêm chong đèn ngồi ghi nhớ lại Từng câu chuyện ngày xưa. Người mẹ về đứng bên dưới mưa, đậy tứng căn nhà nhỏ tuổi Xóa sạch mát vết nhỏ về bà bầu ngồi dưới trận mưa Mẹ là gió uốn nắn quanh, trên đời bé thầm yên ổn Trong câu hát thanh bình. Bà mẹ làm gió mong mỏi manh. Bà bầu là nước đựng chan, Trôi dùm nhỏ phiền muộn mang lại đời mãi trong lành bà bầu chìm bên dưới gian nan.

Bạn đang xem: Lời bài huyền thoại mẹ


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Truyện Vợ Cũ Muốn Tái Hôn Chương Mới Nhất, Vợ Trước Muốn Tái Giá

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.