Mèo Con Dạy Hải Âu Bay

Chuyện nhỏ mèo dạy hải âu cất cánh ngay từ loại tiêu đề cuốn sách thôi thì mọi người đều cho là nó thiệt vô lí và nực cười cợt rồi cần không như thế nào