Sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu

Sơ yếu lý lịch là phiên bản khai thông tin cá nhân bắt buộc phải có trong làm hồ sơ học tập giỏi xin câu hỏi của mỗi cá nhân. myphamlilywhite.com cung cấp mẫu Sơ yếu lý lịch tiên tiến nhất và phía dẫn bí quyết ghi chi tiết nhất hiện nay.

Bạn đang xem: Sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu


Cần phân minh Sơ yếu hèn lý lịch cùng CV xin việc

Sơ yếu đuối lý định kỳ là tờ khai đưa tin cá nhân, nhân thân, tiểu sử… của ứng viên cho nhà tuyển dụng. Đây là 1 trong những giấy tờ bắt buộc cần có trongmẫu làm hồ sơ xin bài toán chuẩn.

Sơ yếu hèn lý định kỳ thường bị nhầm lẫn với CV (Curriculum Vitae) xin việc. Mặc dù Sơ yếu hèn lý định kỳ thường mang ý nghĩa bao quát và đựng được nhiều thông tin hơn một mẫu CV thông thường. Sơ yếu đuối lý lịch có cả thông tin về nhân thân và những thông tin thiên về tiểu sử trong những lúc đó CV xin việc thì triệu tập vào những thông tin về ghê nghiệm thao tác làm việc và các vận động cụ thể, phần thưởng của ứng viên.

Xem thêm: Bộ Chiết Mỹ Phẩm Mini Hà Nội, Bộ Chiết Mỹ Phẩm Giá Tốt Tháng 10, 2021

Mẫu Sơ yếu đuối lý lịch tiên tiến nhất khi đi xin việc


cài đặt về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - từ bỏ do- Hạnh phúc


*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ cùng tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam/ nữ giới …....

2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ………………........

3. Nguyên tiệm ……………………………………………………..........

4. Nơi đk hộ khẩu hay trú ……………………………..………..

5. Chỗ ở hiện nay ……………………………….…………………………

7. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………….……………

8. Số bệnh minh…………………..cấp ngày .…/…./……...nơi cấp……

9. Trình độ chuyên môn văn hóa…………………………………….…………………

10. Thu nạp Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. Tại …………..………

11. Hấp thu Đảng CSVN..…../……./….…….. Tại…………………………

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………

13. Sở trường:………………………………………………………………

II. Quan tiền HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, các bạn em ruột)

1. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..……

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- cơ sở công tác: ………………………………………………………

- vị trí ở hiện nay: ……………………………………………….…………

2. Họ cùng tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: ………

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- ban ngành công tác: ………………………………………………………

- chỗ ở hiện tại nay: ……………………………………………….…………

3. Họ cùng tên Anh/chị em ruột:……………………. Năm sinh: …………

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

- cơ sở công tác: …………………………………………………………

4. Họ với tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: …………

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: ……………………….……………………………

- ban ngành công tác: …………………………………………………………

5. Họ với tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: ……………

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

- cơ quan công tác: …………………………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm cho tháng năm

Tên trường

hoặc cửa hàng đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn minh chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm cho tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu hèn lý định kỳ trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

Xác thừa nhận của cơ sở đang công tác

hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

(ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

…………………………