TRA TỪ ĐIỂN HÀN-VIỆT ONLINE

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra từ điển hàn-việt online

*
*
*

Từ điển Hàn Việt.Korean-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu vãn nghữ pháp

Bạn gồm thể setup app phần mềm từ điển trên Windows để tra từ bỏ điển dễ dàng khi phát âm văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, tín đồ học rộng biết những (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : trường đoản cú điển laptop
descriptor dictionary : từ điển trình bày
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : thứ tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : tự điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kết kiệu quanh đó
frequency dictionary : trường đoản cú điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích vừa lòng
machine dictionary : tự điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : từ điển thiết yếu
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển gửi vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái xác định
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Các Bài Tập Ngực Cho Nữ - 16 Bài Tập Ngực Cho Nữ Tại Nhà Hiệu Quả

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish