Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quảng Nam

*

♦ THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 208 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...

Bạn đang xem: Trung tâm y tế dự phòng quảng nam

Đọc thêm >>
♦ TẬP HUẤN KHỬ KHUẨN MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG COVID-19
*
Đọc thêm >>
♦ THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 205 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
♦ QUẢNG NAM: CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KHU...
*
QUẢNG NAM: CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
Đọc thêm >>
♦ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN...
*
Đọc thêm >>
♦ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI TẦY GIUN HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM 2021
*
Đọc thêm >>
♦ THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 203 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
♦ HỘI THẢO THAM VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG GIAI ĐOẠN 2021...

Xem thêm: Những Hình Đôi Cánh Thiên Thần Đẹp Nhất Hiện Nay Dành Cho Nam Và Nũ Ý Tưởng

*
Đọc thêm >>
♦ THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 202 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
♦ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG CHO CÁN BỘ Y TẾ
*
Đọc thêm >>
♦ LỄ TRAO TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ LẦN THỨ XIII
*
Đọc thêm >>
♦ THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 201 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
♦ THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 198 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
♦ TẬP HUẤN KỸ THUẬT ĐẶC DỤNG CỤ TỬ CUNG, KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VÀ CẤP CỨU CƠ BẢN TRÊN...
*
Đọc thêm >>
♦ TẬP HUẤN AN TOÀN TIÊM CHỦNG CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
*
Đọc thêm >>
♦ BAN VĂN HÓA XÃ HỘI - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ
*
Đọc thêm >>
♦ NÔNG SƠN: PHUN HÓA CHẤT DIỆT MUỖI CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TẠI CÁC Ổ...
*
Đọc thêm >>
♦ TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHO) GHI NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CAO CÔNG TÁC TIÊM VẮC-XIN PHÒNG...
*
Phương thức kết nôi tập huấn chiều 11/11
Thông báo tuyển sinh sau đại học tại Quảng Nam
Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Tài liệu tập huấn phần mềm thống kê y tế
Thông báo về việc xét tuyển viên chức Ngành Y tế cho người đi học theo chế độ cử tuyển chuyên ngành Y, Dược năm 2020