LABAN DICTIONARY

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Laban dictionary

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn có thể setup app ứng dụng từ điển bên trên Windows nhằm tra tự điển dễ dàng khi đọc văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, tín đồ học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : tự điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ điển cam kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : tự điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : từ bỏ điển mô tả
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : máy tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết kiệu ngoài
frequency dictionary : từ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ trang bị từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích vừa lòng
machine dictionary : tự điển máy
main dictionary : tự điển chủ yếu
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển chuyển vị
relocation dictionary : tự điển gửi vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Nồi Com Điện Toshiba Nội Địa Nhật, Nồi Cơm Điện Nội Địa Nhật Toshiba Rc

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish