BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ ĐINH VĂN QUẾ

Cuốn 1: comment Bộ vẻ ngoài Hình Sự năm năm ngoái – hầu hết Quy Định Chung Tác giả: Đinh Văn Quế NXB: thông tin và Truyền Thông. Phát hành: 12/2017 Số trang: 428 Khổ sách: 14.5×20.5 Giá bìa: 150.000 đ

*

Cuốn 2: phản hồi Bộ dụng cụ Hình Sự năm năm ngoái – Phần các Tội Phạm (Chương 14) Tác giả: Đinh Văn Quế NXB: tin tức và Truyền Thông Ngày xuất bản: tháng 8/2018 Số trang: 428 Khổ sách: 16x24cm Giá bìa: 250.000 đ 

Cuốn 3: comment bộ luât hình sự 2015, phần những tội phạm chương XV, XXIII NXB: thông tin và Truyền Thông Tác giả: Đinh Văn Quế Ngày xuất bản: 2019 Số trang: 464 Khổ sách: 16*24cm Giá bìa: 300k 

*

Cuốn 4: phản hồi bộ luât hình sự 2015, phần những tội phạm chương XVI, XXVII Tác giả: Đinh Văn Quế Ngày xuất bản: 2019 NXB: thông tin và Truyền Thông Số trang: 446 Khổ sách: 16*24cm Giá bán bìa: 300k 

*

Cuốn 5: phản hồi Bộ hiện tượng Hình Sự Năm 2015 (Phần trang bị Hai các Tội Phạm- Chương XXI: Mục 1: CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG) Tác giả: Đinh Văn Quế Nhà xuất bản: tin tức và Truyền Thông Ngày xuất bản: 06/2020 Số trang: 470 Khổ sách: 16*24cm Giá chào bán bìa: 300k

*

Cuốn 6: comment khoa học tập bộ phương tiện hình sự năm ngoái Phần lắp thêm 2: các Tội Phạm – Chương XX (Tội Phạm Về Ma Tuý) Tác giả: Đinh Văn Quế NXB: tin tức và Truyền thông Phát hành: 1.2021 Giá bìa: 300.000 đ Khổ sách: 16*24cm Số trang: 480 trangHình thức bìa: Bìa mềm


Lời giới thiệu: những tội phạm về ma túy quy định tại Chương XX Bộ luật Hình sự năm năm ngoái được sửa đổi, bổ sung năm 2017 có rất nhiều điểm new so với Bộ luật pháp Hình sự năm 1999, vì vậy, việc hiểu cùng áp dụng các quy định đối với các tội phạm về ma túy trong việc phòng, chống nhiều loại tội phạm này là hết sức quan trọng. Tiếp sau các cuốn “Bình luận Bộ nguyên tắc Hình sự năm 2015…”, người sáng tác Đinh Văn Quế – Thạc sỹ phép tắc học, nguyên thành viên Hội đồng Thẩm phán, Chánh Tòa hình sự tandtc nhân dân tối cao phối phù hợp với Nhà xuất bản tin tức và Truyền thông tiếp tục cho reviews bạn đọc cuốn “Bình luận Bộ biện pháp Hình sự năm năm ngoái (Phần lắp thêm hai – những tội phạm), Chương XX: những tội phạm về ma túy”. Phụ thuộc vào các nguyên tắc tại Chương XX, so sánh với thực tế đấu tranh phòng, chống một số loại tội phạm về ma túy, người sáng tác đã lý giải một biện pháp khoa học tập về các dấu hiệu cấu thành những tội phạm về ma túy, đôi khi nêu ra một vài vấn đề vướng mắc trong thực tiễn áp dụng cần liên tục hoàn thiện. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến toàn bộ bạn đọc!

Giao hàng nhanh chóng 


Bạn đọc tìm hiểu thêm những cuốn sách khác tại link:http://www.myphamlilywhite.com/