Du lịch thái lan kinh nghiệm

Ai thì mình lần chần nhưng riêng biệt với team mê xê dịch bọn mình thì xuất nước ngoài giải ngố được xem như là mục tiêu tồn tại cho đến thời điểm này. Làm những gì làm, trước lúc cưới vợ gả chồng thì phải đi nước ngoài một lần nhằm “rửa phèn” những mày ạ! anh em nào thuộc chí phía thì chấm vạc nào. Nhưng mà ý muốn xuất ngoại đâu riêng gì dễ, thứ nhất là tiền đâu?!? chi phí thì chắc không có bất kì ai thiếu nhưng nhiều thì không có