Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 2

Danh mục cuốn sách giáo khoa lớp 2 - bộ cánh diều 2023 -2024

1Tiếng Việt 2, tập mộtQuyển30.000
2Tiếng Việt 2, tập haiQuyển29.000
3Toán 2, tập 1Quyển21.000
4Toán 2, tập 2Quyển20.000
5Tự nhiên với Xã hội 2Quyển25.000
6Đạo đức 2Quyển13.000
7Âm nhạc 2Quyển11.000
8Mĩ thuật 2Quyển15.000
9Giáo dục thể hóa học 2Quyển20.000
10Hoạt hễ trải nghiệm 2Quyển19.000
11Tiếng Anh 2 - Explore Our WorldQuyển79.000
12Luyện viết 2/1Quyển11.000
13Luyện viết 2/2Quyển10.000
14Vở bài bác tập giờ Việt 2/1Quyển15.000
15Vở bài bác tập tiếng Việt 2/2Quyển15.000
16Vở bài xích tập Toán 2/1Quyển18.000
17Vở bài bác tập Toán 2/2Quyển19.000
18Vở BT đạo đức nghề nghiệp 2Quyển13.000
19Vở BT tự nhiên và thoải mái và xã hội 2Quyển14.000
20Vở thực hành thực tế Âm nhạc 2Quyển10.000
21Vở thực hành thực tế Mĩ thuật 2Quyển19.000
22Vở tập viết lớp 2/1 QLQuyển20.000
23Vở tập viết lớp 2/2 QLQuyển20.000
24Vở oly bài tập toán 2/1 ql - CDQuyển30.000
25Vở oly bài tập toán 2/2 ql - CDQuyển30.000
26Thực hành và cải cách và phát triển Toán 2/1Quyển36.000
27Thực hành và cách tân và phát triển Toán 2/2Quyển35.000
28Thực hành và cách tân và phát triển Tiếng Việt 2/1Quyển45.000
29Thực hành và cách tân và phát triển Tiếng Việt 2/2Quyển45.000
30Vở thực hành hoạt động trải nghiệm 2Quyển15.000
31Tiếng Anh 2 - Explore Our World - Sách bài bác tậpQuyển49.000
Tổng cộng751.000

Tham khảo thêm bộ sách giáo khoa dùng cho các tỉnh thành theo chương trình bắt đầu của Bộ các lớp 1, 2, 6, 3, 7, 10: "Nhấn vào đây" để truy vấn đường liên kết.


Mời chúng ta viết dìm xét mang đến sản phẩmBộ sách giáo khoa lớp 2 - đôi cánh diều 2023 -2024 Đánh giá của doanh nghiệp về thành phầm này: