Cách Kiểm Tra Đời Máy Iphone

Cách kiểm tra mã sản phẩm iPhone trực tiếp từ mục cài đặt đặt

Để kiểm tra mã sản phẩm iPhone bạn chỉ việc dựa vào ký hiệu mã sản phẩm NUMBER của sản phẩm để nhận ra máy iPhone của người sử dụng là phiên bản gì với là iPhone cầm cố hệ trang bị mấy cực kì chính xác. Về bản chất, đây mới là số hiệu chuẩn, chỉ đúng đời máy và sẽ tách biệt được đâu là phiên bản CDMA giỏi GSM...
*

Để kiểm tra mã sản phẩm iPhone, bạn truy cập vào vận dụng Cài đặt

*

Sau kia là cài đặt chung

*

Tiếp đến là mục Giới thiệu

*

Kéo xuống dưới lựa chọn Pháp lý

*

rồi vào phần Quy định

*

Tại đây sẽ lộ diện mã model của máy, trong hình là mã sản phẩm A1784

Hi vọng rằng cách kiểm tra mã sản phẩm iPhone trong bài viết này sẽ giúp đỡ bạn phát âm hơn về loại iPhone sẽ sử dụng và né tránh được những rủi ro khủng hoảng không đáng có khi mua iPhone cũ bên trên mạng. Chúc bạn triển khai thành công!

Bạn đang xem: Cách kiểm tra đời máy iphone

*

*

*

Xem thêm: Kỳ Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Fx 570Vn Plus Chi Tiết Từ A

*

*

var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetComment(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-comment-news", slug: "cach-kiem-tra-model-iphone-don-gian-ai-cung-thuc-hien-duoc" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").html(response); ); $("#frm-comment").validate( rules: contentcomment: required: true, minlength: 5 , messages: contentcomment: required: "Mời bạn nhập văn bản bình luận", minlength: "Bình luận vượt ngắn. Mời chúng ta thêm nội dung." , submitHandler: function () i_ajax("Comment_post_news", Parent_ID: $("#frm-comment button.btn-block").data("cmid"), News_ID: "5634", Title: "Cách kiểm tra mã sản phẩm iPhone đối kháng giản, ai cũng thực hiện nay được", Content: $("#frm-comment .content-comment").val().trim() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-comment").val(""); $(".notification").html(d.msg); ); ); $(".menu-news li a").removeClass("active"); $(".menu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "meo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTimeout(GetListNews("get-news-rest-api-theme-6", ".ds-bai-viet-moi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTimeout(GetComment("#div_cmt_lst"), 2000); setTimeout(GetListNewsBanner(), 1000);