NACL + H2O KHÔNG MÀNG NGĂN

điện phân có màng ngăn và điện phân không có màng ngăn là sao vậy . với lại cách ghi các phương trình của điện phân có màng ngăn và không màng ngăn nêu chi tiết giùm nình

thank you so much

*

trên phương trình ở trên cái mũi tể bạn thêm đpmn vào là được

điện phân có màng để ngăn ko cho khí thoát ra phản ứng tiếp với sản phẩm vừa tạo thành. vd

+ Điện phân có màng ngăn NaCl: 2NaCl + 2H2O -> 2NaOH + H2↑ + Cl2↑ (1) + Điện phân không có màng ngăn, khí Cl2 sẽ phản ứng với NaOH (do không phân màng) tạo NaCl và NaClO (nước Javen) : 2NaCl + 2H2O -> NaCl + NaClO + H2O + H2↑

*

Sự khác nhau về sản phẩm ở gần khu vực catot khi điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn (1) và không có màng ngăn (2) là:

A.Bạn đang xem: Nacl + h2o không màng ngăn (1) có NaOH sinh ra, (2) có NaClO sinh ra

B.

Bạn đang xem: Nacl + h2o không màng ngăn

Đang xem: Nacl + h2o không màng ngăn

(1) có khí H2 thoát ra, (2) không có khí H2 thoát ra

C. (1) không có khí H2 thoát ra, (2) có khí H2 thoát ra

D. (1) có NaOH sinh ra, (2) không có NaOH sinh ra

Trong công nghiệp người ta thường điều chế kim loại K bằng cách?A. Điện phân dung dịch KCl không có màng ngăn.B. Điện phân dung dịch KCl có màng ngăn.


READ: Download Bảng Tuần Hoàn Full, Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

C. Dùng CO khử K+trong K2O ở nhiệt độ cao.D. Điện phân KCl nóng chảy.

A. Điện phân dung dịch KCl không có màng ngăn.

B. Điện phân dung dịch KCl có màng ngăn.

C. Dùng CO khử K+trong K2O ở nhiệt độ cao.

D. Điện phân KCl nóng chảy.

Đáp án D

Trong công nghiệp, để điều chế các kim loại kiềm người ta tiến hành điện phân nóng chảy muối clorua của chúng.

KCl → t 0 K + ½ Cl2

Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường dòng điện không đổi, ta có kết quả ghi theo bảng sau:

*

Giá trị của t là:

A. 8878 giây

B. 8299 giây

C. 7720 giây

D. 8685 giây

Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường dòng điện không đổi, ta có kết quả ghi theo bảng sau

*

Giá trị của t

A. 8299 giây

B. 7720 giây

C. 8878 giây

D. 8685 giây

Đáp án C

Tại thời gian 3088 thì n e = X =>tại 6176 là 2x.

Xem thêm: Gia Cảnh Khó Khăn Của Các Nữ Dj Việt Nổi Tiếng, Windy Quyên

Tại thời gian 6176 khối lượng dung dịch giảm không tăng theo tỉ lệ theo thời gian nên lúc này Cl-đã bị điện phân hết và có sinh khí O2

Tại 3088s: n C u = 10 , 8 64 + 71 = 0 , 08 m o l

Tại 6176s ta thu được ở catot là 0,16 mol Cu, ở anot là khí Cl2và O2.


READ: Các Dạng Bài Tập Amino Axit, Bài Tập Amino Axit Có Đáp Án Chi Tiết

Giải được số mol Cl2và O2là 0,1 và 0,03 mol.

Tại t giây ở ta thu được 0,2 mol Cu, 0,1 mol Cl2, O2và H2có thể có.

Bảo toàn e và khối lượng dung dịch giảm giải được số mol O2và H2là 0,065 và 0,03 mol

→ n e = 0 , 46 m o l → t = 8878

Đúng 0 Bình luận (0)

Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường dòng điện không đổi, ta có kết quả ghi theo bảng sau

*

Giá trị của t là:

A. 8878 giây

B. 8299 giây

C. 7720 giây

D. 8685 giây

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án A

Tại thời gian 3088 thì n e = x suy ra tại 6176 là 2x.

Do khối lượng catot tăng tỉ lệ theo thời gian nên lúc 6176s thì Cu2+chưa bị điện phân hết.

Tại thời gian 6176 khối lượng dung dịch giảm không tăng theo tỉ lệ theo thời gian nên lúc này Cl-đã bị điện phân hết và có sinh khí O2

Tại 3088s:

Tại 6176s ta thu được ở catot là 0,16 mol Cu, ở anot là khí Cl2và O2.

Giải được số mol Cl2và O2là 0,1 và 0,03 mol.

Tại t giây ở ta thu được 0,2 mol Cu, 0,1 mol Cl2, O2và H2có thể có.

Bảo toàn e và khối lượng dung dịch giảm giải được số mol O2và H2là 0,065 và 0,03 mol

Đúng 0 Bình luận (0)

Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường dòng điện không đổi, ta có kết quả ghi theo bảng sau:


READ: Acetic Acid C 2H4O2 - What Is The Empirical Formula Of C2H4O2

Giá trị của t là:

A. 8878 giây

B. 8299 giây

C. 7720 giây

D. 8685 giây

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy Đúng 0 Bình luận (0) 2NaOH+Cl2+H2Tại+sao+lại+có+màng+ngăn?giúp+mik+với+mai+mik+thi+r+!cảm+ơn+:)) “>

phương trình điện phân dung dịch

2NaCl+2H2O—->2NaOH+Cl2+H2

Tại sao lại có màng ngăn?

giúp mik với mai mik thi r !

cảm ơn :))

Lớp 9 Hóa học Giải chi tiết đề thi HSG hoá 9 tỉnh Quảng Bình 201… 1 0 Gửi Hủy

Nếu không có màng ngăn sản phẩm Cl2 và H2 lại tác dụng với nhau tạo khí HCl

Đúng 1 Bình luận (0)

Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn giữa hai điện cực, thu được

A. natri hiđroxit.

B.clorua vôi.

C. nước clo.

Lớp 0 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án : D

Khi điện phân không có màng ngăn thì :

2NaOH + Cl2à NaCl + NaClO + H2O

Nước Gia ven

Đúng 0 Bình luận (0)

Điện phân dung dịch muối ăn với điện cực trơ có màng ngăn xốp

Mô tả hiện tượng và viết các phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa cho thí nghiệm

Lớp 9 Hóa học 1 0 Gửi Hủy

Hiện tượng thí nghiệm: Ở catot có khí không màu thoát ra, ở anot có khí màu vàng lục thoát ra.


Post navigation


Previous: Hoá Học 9 Bài 40 Dầu Mỏ Và Khí Thiên Nhiên Ở Việt Nam Như Thế Nào?
Next: Top Những Câu Stt Về Biển Thả Thính Về Biển, Những Câu Thả Thính Về Biển Ngắn