ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 1

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ xíu nhất là:

A.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 1

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay thức thì sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) hiệu quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong mỗi tuần lễ em tới trường các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Top 15 Loại Kem Dưỡng Mắt Tốt Giá Rẻ, Top 8 Kem Dưỡng Mắt Tốt Nhất Hiện Nay 2021

Trang bị bảy, chủ nhật

B. Thiết bị hai, vật dụng ba, lắp thêm tư

C. Thiết bị hai, máy ba, lắp thêm tư, đồ vật năm

D. Vật dụng hai, máy ba, lắp thêm tư, máy năm, máy sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh sống trong hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số tương thích điền vào ô trống là: 20 + 65 = … + đôi mươi (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải việc (Mức 3)

Cây bưởi nhà Nam gồm 65 quả, ba đã hái xuống 34 quả nhằm bán. Hỏi trên cây bòng nhà nam giới còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số phù hợp vào chỗ chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99