ĐIỀU 14 LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Cục công nghệ thông tin, bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn Quý fan hâm mộ trong thời gian qua đang sử dụng hệ thống văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật tại showroom http://www.myphamlilywhite.com/pages/vbpq.aspx.

Bạn đang xem: Điều 14 luật sở hữu trí tuệ

Đến nay, nhằm giao hàng tốt hơn nhu cầu khai thác, tra cứu văn phiên bản quy bất hợp pháp luật từ trung ương đến địa phương, Cục technology thông tin đang đưa các đại lý dữ liệu tổ quốc về văn bạn dạng pháp khí cụ vào sử dụng tại địa chỉ http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx để sửa chữa thay thế cho khối hệ thống cũ nói trên.

Cục technology thông tin trân trọng thông tin tới Quý người hâm mộ được biết và ước ao rằng cửa hàng dữ liệu tổ quốc về văn phiên bản pháp điều khoản sẽ liên tiếp là địa chỉ tin cậy nhằm khai thác, tra cứu vớt văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật.

Trong quy trình sử dụng, chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến góp ý của Quý độc giả để cửa hàng dữ liệu tổ quốc về văn phiên bản pháp lý lẽ được hoàn thiện.

Ý con kiến góp ý xin gửi về Phòng tin tức điện tử, Cục công nghệ thông tin, cỗ Tư pháp theo số smartphone 046 273 9718 hoặc add thư năng lượng điện tử banbientap
myphamlilywhite.com .


Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực một phần
*
Thuộc tínhLược đồ
*
Bản inEnglish
QUỐC HỘI
Số: 50/2005/QH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005

LUẬT

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Căn cứ vào Hiến pháp nước cùng hoà làng hội công ty nghĩa việt nam năm 1992 đã có được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp máy 10;

Luật này công cụ về mua trí tuệ.

PHẦN THỨ NHẤT

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này hiện tượng về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền download công nghiệp, quyền so với giống cây xanh và việc bảo hộ các quyền đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá thể Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng nhu cầu các đk quy định tại quy định này và điều ước quốc tế mà cùng hoà xóm hội công ty nghĩa vn là thành viên.

Điều 3. Đối tượng quyền tải trí tuệ

1. Đối tượng quyền tác giả bao hàm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng người tiêu dùng quyền tương quan đến quyền tác giả bao hàm cuộc biểu diễn, bạn dạng ghi âm, ghi hình, lịch trình phát sóng, biểu lộ vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

2. Đối tượng quyền download công nghiệp bao hàm sáng chế, mẫu mã công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp cung cấp dẫn, kín đáo kinh doanh, nhãn hiệu, tên dịch vụ thương mại và chỉ dẫn địa lý.

3. Đối tượng quyền so với giống cây xanh là giống cây cối và vật tư nhân giống.

Điều 4. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong hiện tượng này, các từ ngữ sau đây được đọc như sau:

1. Quyền cài đặt trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với gia sản trí tuệ, bao gồm quyền người sáng tác và quyền tương quan đến quyền tác giả, quyền mua công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm bởi vì mình sáng chế ra hoặc sở hữu.

3. Quyền tương quan đến quyền tác giả (sau đây hotline là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá thể đối cùng với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, lịch trình phát sóng, biểu hiện vệ tinh mang công tác được mã hóa.

4. Quyền mua công nghiệp là quyền của tổ chức, cá thể đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp cung cấp dẫn, nhãn hiệu, thương hiệu thương mại, chỉ dẫn địa lý, kín đáo kinh doanh bởi mình trí tuệ sáng tạo ra hoặc mua và quyền chống tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh không lành mạnh.

5. Quyền đối với giống cây xanh là quyền của tổ chức, cá nhân đối cùng với giống cây xanh mới bởi vì mình chọn tạo ra hoặc phát hiện tại và cải tiến và phát triển hoặc thừa kế quyền sở hữu.

6. đơn vị quyền cài đặt trí tuệ là chủ mua quyền cài đặt trí tuệ hoặc tổ chức, cá thể được nhà sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.

7. Sản phẩm là thành phầm sáng sản xuất trong nghành nghề dịch vụ văn học, thẩm mỹ và khoa học biểu lộ bằng bất kỳ phương tiện hay vẻ ngoài nào.

8. Sản phẩm phái sinh là sản phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngữ điệu khác, chiến thắng phóng tác, cải biên, đưa thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn chọn.

9. Tác phẩm, bạn dạng ghi âm, ghi hình đã ra mắt là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình vẫn được xây dừng với sự đồng ý của chủ download quyền tác giả, chủ cài quyền tương quan để phổ cập đến công chúng với một số trong những lượng bản sao hòa hợp lý.

10. Sao chép là việc tạo ra một hoặc nhiều phiên bản sao của cửa nhà hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương nhân thể hay hiệ tượng nào, bao hàm cả câu hỏi lưu trữ liên tiếp hoặc trong thời điểm tạm thời tác phẩm dưới hiệ tượng điện tử.

11. Vạc sóng là việc truyền âm nhạc hoặc hình hình ảnh hoặc cả âm nhạc và hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, phiên bản ghi âm, ghi hình, công tác phát sóng mang lại công chúng bằng phương tiện vô đường hoặc hữu tuyến, bao hàm cả việc truyền qua vệ tinh để công chúng có thể mừng đón được tại vị trí và thời hạn do chủ yếu họ lựa chọn.

12. Trí tuệ sáng tạo là chiến thuật kỹ thuật bên dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết và xử lý một vấn đề xác minh bằng vấn đề ứng dụng những quy lao lý tự nhiên.

13. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng phía bên ngoài của thành phầm được thể hiện bằng hình khối, mặt đường nét, color hoặc sự phối hợp những nguyên tố này.

14. Mạch tích hợp chào bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc phân phối thành phẩm, trong đó các phần tử với không nhiều nhất một phần tử lành mạnh và tích cực và một trong những hoặc toàn bộ các mối liên kết được đính thêm liền phía bên trong hoặc bên trên tấm vật tư bán dẫn nhằm thực hiện công dụng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi năng lượng điện tử.

15. Thiết kế bố trí mạch tích hợp cung cấp dẫn (sau đây gọi là xây dựng bố trí) là cấu tạo không gian của các thành phần mạch cùng mối link các thành phần đó vào mạch tích hợp chào bán dẫn.

16. Thương hiệu là vết hiệu dùng làm phân biệt mặt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá thể khác nhau.

17. Thương hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng làm phân biệt sản phẩm hoá, dịch vụ của những thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ thương mại của tổ chức, cá nhân không đề nghị là thành viên của tổ chức triển khai đó.

18. Nhãn hiệu ghi nhận là nhãn hiệu mà chủ thiết lập nhãn hiệu chất nhận được tổ chức, cá thể khác áp dụng trên mặt hàng hóa, dịch vụ thương mại của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận những đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, phương pháp sản xuất mặt hàng hoá, phương thức cung cung cấp dịch vụ, hóa học lượng, độ chủ yếu xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

19. Nhãn hiệu links là những nhãn hiệu bởi cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc giống như nhau cần sử dụng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có tương quan với nhau.

20. Nhãn hiệu lừng danh là thương hiệu được quý khách hàng biết đến rộng rãi trên toàn phạm vi hoạt động Việt Nam.

21. Tên thương mại dịch vụ là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong chuyển động kinh doanh để khác nhau chủ thể marketing mang tên gọi đó với công ty thể kinh doanh khác vào cùng nghành nghề dịch vụ và khoanh vùng kinh doanh.

Khu vực marketing quy định trên khoản này là quanh vùng địa lý địa điểm chủ thể kinh doanh có bạn hàng, quý khách hoặc tất cả danh tiếng.

22. Hướng dẫn địa lý là lốt hiệu dùng làm chỉ thành phầm có nguồn gốc từ khu vực vực, địa phương, vùng cương vực hay non sông cụ thể.

23. Kín kinh doanh là thông tin thu được tự hoạt động đầu tư chi tiêu tài chính, trí tuệ, không được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong gớm doanh.

24. Giống cây xanh là quần thể cây trồng thuộc thuộc một cấp cho phân nhiều loại thực đồ dùng thấp nhất, đồng bộ về hình thái, bất biến qua những chu kỳ nhân giống, hoàn toàn có thể nhận biết được bằng sự biểu thị các tính trạng do kiểu gen hoặc sự kết hợp của các kiểu gen qui định và khác nhau được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu thị của ít nhất một tính trạng có tác dụng di truyền được.

25. Văn bằng bảo hộ là văn phiên bản do cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền cung cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền thiết lập công nghiệp so với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, xây dựng bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng.

Điều 5. Áp dụng pháp luật

1. Trong trường hợp gồm những sự việc dân sự tương quan đến thiết lập trí tuệ ko được cách thức trong hiện tượng này thì vận dụng quy định của cục luật Dân sự.

2. Vào trường hợp bao gồm sự khác biệt giữa biện pháp về sở hữu trí tuệ của chính sách này với mức sử dụng của cơ chế khác thì áp dụng quy định của công cụ này.

3. Trong trường đúng theo điều ước quốc tế mà cộng hoà thôn hội nhà nghĩa vn là thành viên gồm quy định khác với lao lý của qui định này thì vận dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền tải trí tuệ

1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được mô tả dưới một hình thức vật chất nhất định, không minh bạch nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã ra mắt hay không công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

2. Quyền tương quan phát sinh kể từ thời điểm cuộc biểu diễn, bạn dạng ghi âm, ghi hình, lịch trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang công tác được mã hoá được đánh giá hoặc tiến hành mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

3. Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau:

a) Quyền mua công nghiệp so với sáng chế, mẫu mã công nghiệp, kiến thiết bố trí, nhãn hiệu, hướng dẫn địa lý được xác lập bên trên cơ sở đưa ra quyết định cấp văn bằng bảo lãnh của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền theo thủ tục đăng ký khí cụ tại phương tiện này hoặc thừa nhận đăng ký nước ngoài theo phương tiện của điều ước quốc tế mà cùng hoà làng mạc hội công ty nghĩa vn là thành viên; đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền chiếm được xác lập trên các đại lý sử dụng, không phụ thuộc vào vào giấy tờ thủ tục đăng ký;

b) Quyền mua công nghiệp so với tên thương mại dịch vụ được xác lập bên trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại dịch vụ đó;

c) Quyền mua công nghiệp đối với kín kinh doanh được xác lập trên cơ sở dành được một giải pháp hợp pháp kín kinh doanh và thực hiện việc bảo mật kín kinh doanh đó;

d) Quyền chống đối đầu và cạnh tranh không an lành được xác lập trên các đại lý hoạt động đối đầu và cạnh tranh trong khiếp doanh.

4. Quyền so với giống cây cỏ được xác lập bên trên cơ sở đưa ra quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây cỏ của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền theo thủ tục đăng ký nguyên lý tại cách thức này.

Điều 7. Số lượng giới hạn quyền thiết lập trí tuệ

1. Công ty quyền sở hữu trí tuệ chỉ được triển khai quyền của bản thân trong phạm vi cùng thời hạn bảo hộ theo hình thức của cơ chế này.

2. Việc thực hiện quyền thiết lập trí tuệ ko được xâm phạm lợi ích của công ty nước, công dụng công cộng, quyền và ích lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác với không được vi phạm các quy định không giống của luật pháp có liên quan.

3. Vào trường vừa lòng nhằm bảo đảm an toàn mục tiêu quốc phòng, an ninh, số lượng dân sinh và các lợi ích khác của phòng nước, buôn bản hội quy định tại pháp luật này, bên nước gồm quyền cấm hoặc tiêu giảm chủ thể quyền mua trí tuệ thực hiện quyền của chính bản thân mình hoặc buộc chủ thể quyền cài trí tuệ phải cho phép tổ chức, cá thể khác áp dụng một hoặc một vài quyền của mình với những đk phù hợp.

Điều 8. Cơ chế của công ty nước về cài trí tuệ

1. Công nhận và bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá thể trên cơ sở bảo đảm an toàn hài hoà lợi ích của chủ thể quyền download trí tuệ với tiện ích công cộng; không bảo hộ các đối tượng sở hữu kiến thức trái với đạo đức nghề nghiệp xã hội, trơ tráo tự công cộng, vô ích cho quốc phòng, an ninh.

2. Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ nhằm góp phần phát triển tài chính - buôn bản hội, nâng cấp đời sinh sống vật chất và lòng tin của nhân dân.

3. Cung ứng tài thiết yếu cho bài toán nhận gửi giao, khai quật quyền sở hữu trí tuệ phục vụ công dụng công cộng; khích lệ tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ cho chuyển động sáng sinh sản và bảo hộ quyền cài đặt trí tuệ.

4. Ưu tiên đầu tư chi tiêu cho câu hỏi đào tạo, tu dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng người tiêu dùng liên quan làm công tác bảo hộ quyền thiết lập trí tuệ và nghiên cứu, vận dụng khoa học - chuyên môn về bảo lãnh quyền thiết lập trí tuệ.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá thể trong việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ

Tổ chức, cá thể có quyền áp dụng các biện pháp cơ mà pháp luật chất nhận được để tự đảm bảo an toàn quyền sở hữu trí tuệ của chính bản thân mình và có trọng trách tôn trọng quyền thiết lập trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác theo phương pháp của hình thức này và những quy định khác của quy định có liên quan.

Điều 10. Nội dung thống trị nhà nước về tải trí tuệ

1. Xây dựng, chỉ huy thực hiện chiến lược, cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

2. Phát hành và tổ chức triển khai các văn bản pháp phương pháp về tải trí tuệ.

3. Tổ chức bộ máy quản lý về download trí tuệ; đào tạo, bồi dưỡng cán cỗ về tải trí tuệ.

4. Cấp cho và triển khai các thủ tục khác liên quan đến Giấy ghi nhận đăng ký kết quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký kết quyền liên quan, văn bằng bảo lãnh các đối tượng người sử dụng sở hữu công nghiệp, Bằng bảo hộ giống cây trồng.

5. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp về thiết lập trí tuệ; giải quyết và xử lý khiếu nại, cáo giác và cách xử trí vi phi pháp luật về mua trí tuệ.

6. Tổ chức hoạt động thông tin, thống kê về mua trí tuệ.

7. Tổ chức, cai quản hoạt hễ giám định về mua trí tuệ.

8. Giáo dục, tuyên truyền, phổ cập kiến thức, luật pháp về mua trí tuệ.

9. Phù hợp tác quốc tế về cài đặt trí tuệ.

Điều 11. Trách nhiệm cai quản nhà nước về download trí tuệ

1. Cơ quan chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tải trí tuệ.

2. Cỗ Khoa học tập và technology chịu trọng trách trước cơ quan chỉ đạo của chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông xóm thực hiện quản lý nhà nước về cài trí tuệ cùng thực hiện cai quản nhà nước về quyền cài đặt công nghiệp.

Bộ Văn hoá - thông tin trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính mình thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan.

Bộ nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông làng mạc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình thực hiện cai quản nhà nước về quyền so với giống cây trồng.

3. Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc cơ quan chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính bản thân mình có trách nhiệm phối phù hợp với Bộ công nghệ và Công nghệ, bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc làm chủ nhà nước về cài đặt trí tuệ.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện cai quản nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương theo thẩm quyền.

5. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định rõ ràng thẩm quyền, trách nhiệm thống trị nhà nước về download trí tuệ của cục Khoa học và Công nghệ, bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ nntt và cách tân và phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân những cấp.

Điều 12. Phí, lệ tầm giá về mua trí tuệ

Tổ chức, cá thể phải nộp phí, lệ phí khi tiến hành các thủ tục liên quan mang lại quyền cài đặt trí tuệ theo chế độ của dụng cụ này và các quy định khác của quy định có liên quan.

PHẦN THỨ HAI

QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

Chương I

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

Mục 1ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Điều 13. Tác giả, chủ download quyền tác giả có nhà cửa được bảo hộ quyền tác giả

1. Tổ chức, cá nhân có thành tựu được bảo hộ quyền người sáng tác gồm người trực tiếp sáng chế ra thành tựu và chủ sở hữu quyền người sáng tác quy định tại những điều từ Điều 37 cho Điều 42 của phép tắc này.

2. Tác giả, chủ thiết lập quyền tác giả quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần thứ nhất tại nước ta mà không được công bố ở bất kỳ nước như thế nào hoặc được chào làng đồng thời tại nước ta trong thời hạn tía mươi ngày, kể từ ngày thắng lợi đó được ra mắt lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá thể nước ngoài gồm tác phẩm được bảo lãnh tại vn theo điều ước thế giới về quyền tác giả mà cùng hoà thôn hội công ty nghĩa vn là thành viên.

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Nhà cửa văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) vật phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được biểu thị dưới dạng chữ viết hoặc cam kết tự khác;

b) bài giảng, bài bác phát biểu và bài bác nói khác;

c) chiến thắng báo chí;

d) thắng lợi âm nhạc;

đ) vật phẩm sân khấu;

e) nhà cửa điện ảnh và cửa nhà được tạo nên theo cách thức tương tự (sau đây gọi tầm thường là sản phẩm điện ảnh);

g) Tác phẩm tạo nên hình, thẩm mỹ ứng dụng;

h) tác phẩm nhiếp ảnh;

i) công trình kiến trúc;

k) phiên bản họa đồ, sơ đồ, bạn dạng đồ, bạn dạng vẽ liên quan đến địa hình, công trình xây dựng khoa học;

l) thắng lợi văn học, nghệ thuật dân gian;

m) lịch trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

2. Nhà cửa phái sinh chỉ được bảo lãnh theo công cụ tại khoản 1 Điều này nếu không gây phương hại mang đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để gia công tác phẩm phái sinh.

3. Thành quả được bảo hộ quy định tại khoản 1 với khoản 2 Điều này bắt buộc do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của bản thân mà không xào nấu từ sản phẩm của tín đồ khác.

4. Chính phủ hướng dẫn cụ thể về các loại hình tác phẩm chế độ tại khoản 1 Điều này.

Điều 15. Các đối tượng không trực thuộc phạm vi bảo lãnh quyền tác giả

1. Tin lập tức sự thuần tuý đưa tin.

2. Văn bạn dạng quy phạm pháp luật, văn phiên bản hành chính, văn bạn dạng khác thuộc lĩnh vực tư pháp và phiên bản dịch bằng lòng của văn bạn dạng đó.

3. Quy trình, hệ thống, phương thức hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Mục 2

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 16. Tổ chức, cá thể được bảo hộ quyền tương quan

1. Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người dân khác trình diễn tác phẩm văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ (sau phía trên gọi chung là người biểu diễn).

2. Tổ chức, cá nhân là chủ cài cuộc màn biểu diễn quy định trên khoản 1 Điều 44 của hình thức này.

3. Tổ chức, cá nhân định hình thứ nhất âm thanh, hình ảnh của cuộc màn biểu diễn hoặc những âm thanh, hình ảnh khác (sau đây điện thoại tư vấn là bên sản xuất phiên bản ghi âm, ghi hình).

4. Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng (sau đây điện thoại tư vấn là tổ chức phát sóng).

Điều 17. Các đối tượng người tiêu dùng quyền liên quan được bảo lãnh

1. Cuộc màn biểu diễn được bảo lãnh nếu nằm trong một trong số trường hợp sau đây:

a) Cuộc biểu diễn do công dân vn thực hiện tại tại nước ta hoặc nước ngoài;

b) Cuộc màn trình diễn do người quốc tế thực bây giờ Việt Nam;

c) Cuộc trình diễn được định hình trên phiên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo nguyên lý tại Điều 30 của pháp luật này;

d) Cuộc trình diễn chưa được đánh giá trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phân phát sóng được bảo lãnh theo hiện tượng tại Điều 31 của nguyên tắc này;

đ) Cuộc trình diễn được bảo lãnh theo điều ước thế giới mà cùng hoà xóm hội công ty nghĩa vn là thành viên.

2. Bản ghi âm, ghi hình được bảo lãnh nếu nằm trong một trong những trường hòa hợp sau đây:

a) bản ghi âm, ghi hình trong phòng sản xuất bản ghi âm, ghi hình tất cả quốc tịch Việt Nam;

b) bản ghi âm, ghi hình ở trong nhà sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà cộng hoà buôn bản hội nhà nghĩa nước ta là thành viên.

3. Lịch trình phát sóng, dấu hiệu vệ tinh mang công tác được mã hoá được bảo lãnh nếu nằm trong một trong số trường phù hợp sau đây:

a) lịch trình phát sóng, biểu đạt vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam;

b) chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang lịch trình được mã hoá của tổ chức triển khai phát sóng được bảo lãnh theo điều ước quốc tế mà cộng hoà làng mạc hội công ty nghĩa nước ta là thành viên.

4. Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, công tác phát sóng, biểu hiện vệ tinh mang lịch trình được mã hoá chỉ được bảo hộ theo nguyên tắc tại những khoản 1, 2 với 3 Điều này với điều kiện không khiến phương hại mang lại quyền tác giả.

Chương II

NỘI DUNG, GIỚI HẠN QUYỀN, THỜI HẠN BẢO HỘ

QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Mục 1

NỘI DUNG, GIỚI HẠN QUYỀN,

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Điều 18. Quyền tác giả

Quyền tác giả so với tác phẩm phương pháp tại lao lý này bao gồm quyền nhân thân cùng quyền tài sản.

Điều 19. Quyền nhân thân

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1. Đặt tên đến tác phẩm;

2. Đứng thương hiệu thật hoặc cây bút danh trên tác phẩm; được nêu thương hiệu thật hoặc bút danh khi sản phẩm được công bố, sử dụng;

3. Chào làng tác phẩm hoặc cho phép người khác ra mắt tác phẩm;

4. Bảo đảm sự trọn vẹn của tác phẩm, không cho tất cả những người khác sửa chữa, giảm xén hoặc xuyên tạc sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào tạo phương hại cho danh dự và uy tín của tác giả.

Điều 20. Quyền tài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

a) có tác dụng tác phẩm phái sinh;

b) màn trình diễn tác phẩm trước công chúng;

c) xào luộc tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu phiên bản gốc hoặc bạn dạng sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công bọn chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng tin tức điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nghệ thuật nào khác;

e) mang đến thuê bản gốc hoặc phiên bản sao thắng lợi điện ảnh, chương trình máy tính.

2. Các quyền vẻ ngoài tại khoản 1 Điều này vì tác giả, chủ tải quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc chất nhận được người khác thực hiện theo nguyên tắc của vẻ ngoài này.

Xem thêm: Top 12 Thỏi Son Dưỡng Môi Tốt Giá Rẻ Hiện Nay, 10 Son Dưỡng Môi Tốt Nhất Hiện Nay

3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, áp dụng một, một số hoặc toàn cục các quyền hình thức tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của vẻ ngoài này cần xin phép cùng trả chi phí nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác mang đến chủ thiết lập quyền tác giả.

Điều 21. Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, thắng lợi sân khấu

1. Fan làm các bước đạo diễn, biên kịch, xoay phim, dựng phim, biến đổi âm nhạc, xây cất mỹ thuật, kiến tạo âm thanh, ánh sáng, thẩm mỹ trường quay, kiến thiết đạo cụ, kỹ xảo với các công việc khác bao gồm tính sáng tạo so với tác phẩm điện hình ảnh được hưởng các quyền giải pháp tại những khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của qui định này và những quyền khác theo thoả thuận.

Người làm các bước đạo diễn, biên kịch, biên đạo múa, sáng tác âm nhạc, xây cất mỹ thuật, thi công âm thanh, ánh sáng, thẩm mỹ sân khấu, thiết kế đạo cụ, kỹ xảo và các các bước khác bao gồm tính sáng tạo so với tác phẩm sảnh khấu được hưởng những quyền luật tại những khoản 1, 2 cùng 4 Điều 19 của luật pháp này và những quyền khác theo thoả thuận.

2. Tổ chức, cá thể đầu tứ tài chủ yếu và cơ sở vật chất - chuyên môn để thêm vào tác phẩm điện ảnh, thành phầm sân khấu là nhà sở hữu các quyền khí cụ tại khoản 3 Điều 19 và Điều 20 của nguyên lý này.

3. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều này có nghĩa vụ trả tiền nhuận bút, thù lao và những quyền lợi vật chất khác theo thoả thuận với những người dân quy định trên khoản 1 Điều này.

Điều 22. Quyền tác giả so với chương trình sản phẩm công nghệ tính, sưu tập dữ liệu

1. Chương trình máy tính xách tay là tập hòa hợp các chỉ dẫn được trình bày dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ gia dụng hoặc ngẫu nhiên dạng nào khác, lúc gắn vào một phương nhân thể mà máy vi tính đọc được, có khả năng làm cho laptop thực hiện được một các bước hoặc dành được một kết quả cụ thể.

Chương trình máy vi tính được bảo lãnh như thành tựu văn học, mặc dù được biểu lộ dưới dạng mã nguồn tuyệt mã máy.

2. Sưu tập tài liệu là tập hợp gồm tính trí tuệ sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, chuẩn bị xếp các tư liệu bên dưới dạng năng lượng điện tử hoặc dạng khác.

Việc bảo lãnh quyền tác giả đối với sưu tập dữ liệu không khái quát chính những tư liệu đó, không gây phương hại cho quyền người sáng tác của thiết yếu tư liệu đó.

Điều 23. Quyền tác giả so với tác phẩm văn học, thẩm mỹ dân gian

1. Tòa tháp văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật dân gian là sáng chế tập thể bên trên nền tảng truyền thống lịch sử của một đội nhóm hoặc các cá thể nhằm phản chiếu khát vọng của cộng đồng, biểu thị tương xứng điểm sáng văn hoá cùng xã hội của họ, các tiêu chuẩn và quý giá được lưu truyền bằng cách mô rộp hoặc bằng cách khác. Công trình văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ dân gian bao gồm:

a) Truyện, thơ, câu đố;

b) Điệu hát, làn điệu âm nhạc;

c) Điệu múa, vở diễn, nghi lễ và những trò chơi;

d) sản phẩm nghệ thuật thứ hoạ, hội hoạ, điêu khắc, nhạc cụ, hình mẫu phong cách thiết kế và các loại hình nghệ thuật khác được diễn tả dưới bất kỳ hình thức vật hóa học nào.

2. Tổ chức, cá thể khi áp dụng tác phẩm văn học, thẩm mỹ dân gian buộc phải dẫn chiếu nguồn gốc xuất xứ của mô hình tác phẩm kia và bảo vệ giữ gìn giá trị đích thực của thành quả văn học, thẩm mỹ dân gian.

Điều 24. Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật và khoa học

Việc bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học chính sách tại khoản 1 Điều 14 của chính sách này do cơ quan chính phủ quy định cố thể.

Điều 25. Những trường hợp áp dụng tác phẩm đã công bố không đề nghị xin phép, chưa hẳn trả tiền nhuận bút, thù lao

1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã ra mắt không yêu cầu xin phép, chưa hẳn trả chi phí nhuận bút, thù lao bao gồm:

a) Tự coppy một bạn dạng nhằm mục đích nghiên cứu và phân tích khoa học, giảng dạy của cá nhân;

b) Trích dẫn phải chăng tác phẩm mà không có tác dụng sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong công trình của mình;

c) Trích dẫn tác phẩm mà không làm cho sai ý tác giả để viết báo, cần sử dụng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;

d) Trích dẫn thành quả để huấn luyện và giảng dạy trong nhà trường mà lại không làm cho sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

đ) coppy tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục tiêu nghiên cứu;

e) màn trình diễn tác phẩm sảnh khấu, loại hình biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật khác trong các buổi làm việc văn hoá, tuyên truyền cổ cồn không thu chi phí dưới bất kỳ hình thức nào;

g) Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để tin báo thời sự hoặc để giảng dạy;

h) Chụp ảnh, truyền ảnh tác phẩm chế tạo ra hình, loài kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi nơi công cộng nhằm reviews hình ảnh của thành công đó;

i) chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho những người khiếm thị;

k) Nhập khẩu bạn dạng sao vật phẩm của bạn khác để thực hiện riêng.

2. Tổ chức, cá thể sử dụng tác phẩm chế độ tại khoản 1 Điều này sẽ không được làm ảnh hưởng đến vấn đề khai thác thông thường tác phẩm, không khiến phương hại đến những quyền của tác giả, chủ cài quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, nguồn gốc của tác phẩm.

3. Việc áp dụng tác phẩm trong các trường hợp chính sách tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo ra hình, công tác máy tính.

Điều 26. Những trường hợp thực hiện tác phẩm đã chào làng không buộc phải xin phép nhưng đề xuất trả tiền nhuận bút, thù lao

1. Tổ chức phát sóng thực hiện tác phẩm đã chào làng để tiến hành chương trình phát sóng có tài năng trợ, truyền bá hoặc thu tiền dưới ngẫu nhiên hình thức nào chưa hẳn xin phép nhưng đề xuất trả tiền nhuận bút, thù lao mang lại chủ tải quyền người sáng tác theo nguyên tắc của chính phủ.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm phương pháp tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến câu hỏi khai thác thông thường tác phẩm, không gây phương sợ hãi đến các quyền của tác giả, chủ cài quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, nguồn gốc của tác phẩm.

3. Việc sử dụng tác phẩm trong số trường hợp phương pháp tại khoản 1 Điều này sẽ không áp dụng so với tác phẩm điện ảnh.

Điều 27. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

1. Quyền nhân thân phương tiện tại những khoản 1, 2 với 4 Điều 19 của nguyên tắc này được bảo hộ vô thời hạn.

2. Quyền nhân thân cơ chế tại khoản 3 Điều 19 với quyền gia tài quy định trên Điều đôi mươi của Luật này còn có thời hạn bảo hộ như sau:

a) cửa nhà điện ảnh, nhiếp ảnh, sảnh khấu, thẩm mỹ ứng dụng, chiến thắng khuyết danh có thời hạn bảo hộ là năm mươi năm, kể từ thời điểm tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Vào thời hạn năm mươi năm, kể từ thời điểm tác phẩm điện ảnh, item sân khấu được định hình, trường hợp tác phẩm chưa được ra mắt thì thời hạn được tính từ khi thắng lợi được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả được xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo biện pháp tại điểm b khoản này;

b) item không thuộc loại hình quy định trên điểm a khoản này có thời hạn bảo lãnh là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo sau năm tác giả chết; vào trường bắt tay hợp tác phẩm gồm đồng người sáng tác thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm sản phẩm năm mươi sau năm đồng tác giả sau cuối chết;

c) Thời hạn bảo hộ quy định trên điểm a với điểm b khoản này xong xuôi vào thời gian 24 giờ đồng hồ ngày 31 tháng 12 của năm kết thúc thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

1. Chỉ chiếm đoạt quyền tác giả so với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Giả danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm nhưng mà không được phép của tác giả.

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng người sáng tác mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc nhà cửa dưới ngẫu nhiên hình thức nào tạo phương hại mang đến danh dự với uy tín của tác giả.

6. Coppy tác phẩm mà lại không được phép của tác giả, chủ thiết lập quyền tác giả, trừ ngôi trường hợp qui định tại điểm a với điểm đ khoản 1 Điều 25 của luật pháp này.

7. Có tác dụng tác phẩm phái sinh nhưng không được phép của tác giả, chủ thiết lập quyền tác giả so với tác phẩm được dùng để triển khai tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp nguyên lý tại điểm i khoản 1 Điều 25 của luật này.

8. áp dụng tác phẩm mà lại không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, ko trả tiền nhuận bút, thù lao, nghĩa vụ và quyền lợi vật chất khác theo điều khoản của pháp luật, trừ trường hợp điều khoản tại khoản 1 Điều 25 của biện pháp này.

9. Cho thuê tác phẩm nhưng mà không trả chi phí nhuận bút, thù lao và nghĩa vụ và quyền lợi vật chất khác cho người sáng tác hoặc chủ mua quyền tác giả.

10. Nhân bản, sản xuất phiên bản sao, phân phối, phân phối hoặc truyền đạt tác phẩm mang lại công chúng qua mạng media và những phương tiện kỹ thuật số cơ mà không được phép của chủ mua quyền tác giả.

11. Xuất bản tác phẩm cơ mà không được phép của chủ cài quyền tác giả.

12. Cố kỉnh ý huỷ vứt hoặc có tác dụng vô hiệu những biện pháp kỹ thuật vì chủ tải quyền tác giả triển khai để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

13. Núm ý xoá, biến đổi thông tin quản lý quyền dưới hiệ tượng điện tử có trong tác phẩm.

14. Sản xuất, lắp ráp, thay đổi đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho mướn thiết bị khi biết hoặc gồm cơ sở để tìm hiểu thiết bị đó làm cho vô hiệu những biện pháp kỹ thuật vị chủ tải quyền tác giả tiến hành để đảm bảo an toàn quyền tác giả so với tác phẩm của mình.

15. Làm cho và phân phối tác phẩm cơ mà chữ cam kết của người sáng tác bị giả mạo.

16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bạn dạng sao tác phẩm nhưng không được phép của chủ download quyền tác giả.

Mục 2

NỘI DUNG, GIỚI HẠN QUYỀN,

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 29. Quyền của tín đồ biểu diễn

1. Người màn trình diễn đồng thời là chủ chi tiêu thì có các quyền nhân thân và những quyền tài sản so với cuộc biểu diễn; trong trường đúng theo người màn biểu diễn không đôi khi là chủ chi tiêu thì người màn biểu diễn có những quyền nhân thân cùng chủ đầu tư có những quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn.

2. Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

a) Được trình làng tên khi biểu diễn, khi phát hành phiên bản ghi âm, ghi hình, phân phát sóng cuộc biểu diễn;

b) bảo đảm an toàn sự toàn diện hình tượng biểu diễn, không cho những người khác sửa chữa, giảm xén hoặc xuyên tạc dưới ngẫu nhiên hình thức nào tạo phương hại mang lại danh dự với uy tín của bạn biểu diễn.

3. Quyền tài sản bao hàm độc quyền tiến hành hoặc cho phép người khác tiến hành các quyền sau đây:

a) Định hình cuộc trình diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;

b) sao chép trực tiếp hoặc loại gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;

c) phát sóng hoặc truyền theo phong cách khác mang đến công bọn chúng cuộc biểu diễn của chính mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hòa hợp cuộc màn biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng;

d) triển lẵm đến công chúng phiên bản gốc và bạn dạng sao cuộc biểu diễn của mình thông qua hiệ tượng bán, thuê mướn hoặc cung cấp bằng bất kỳ phương tiện chuyên môn nào cơ mà công chúng rất có thể tiếp cận được.

4. Tổ chức, cá thể khai thác, sử dụng những quyền quy định tại khoản 3 Điều này yêu cầu trả chi phí thù lao cho tất cả những người biểu diễn theo phương pháp của luật pháp hoặc theo văn bản thoả thuận trong trường hợp điều khoản không quy định.

Điều 30. Quyền của nhà sản xuất phiên bản ghi âm, ghi hình

1. đơn vị sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình bao gồm độc quyền thực hiện hoặc có thể chấp nhận được người khác thực hiện các quyền sau đây:

a) coppy trực tiếp hoặc loại gián tiếp bạn dạng ghi âm, ghi hình của mình;

b) trưng bày đến công chúng bạn dạng gốc và phiên bản sao phiên bản ghi âm, ghi hình của chính bản thân mình thông qua hình thức bán, dịch vụ thuê mướn hoặc trưng bày bằng bất kỳ phương tiện chuyên môn nào mà lại công chúng có thể tiếp cận được.

2. Bên sản xuất bản ghi âm, ghi hình được hưởng nghĩa vụ và quyền lợi vật chất khi bạn dạng ghi âm, ghi hình của chính mình được cung cấp đến công chúng.

Điều 31. Quyền của tổ chức triển khai phát sóng

1. Tổ chức triển khai phát sóng có độc quyền triển khai hoặc chất nhận được người khác tiến hành các quyền sau đây:

a) phạt sóng, tái phát sóng công tác phát sóng của mình;

b) bày bán đến công chúng chương trình phạt sóng của mình;

c) Định hình lịch trình phát sóng của mình;

d) Sao chép bạn dạng định hình lịch trình phát sóng của mình.

2. Tổ chức phát sóng được hưởng quyền hạn vật hóa học khi chương trình phát sóng của bản thân được ghi âm, ghi hình, cung cấp đến công chúng.

Điều 32. Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, chưa hẳn trả chi phí nhuận bút, thù lao

1. Các trường hợp thực hiện quyền liên quan chưa phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

a) Tự coppy một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân;

b) Tự xào luộc một bản nhằm mục đích giảng dạy, trừ trường hợp cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã được chào làng để giảng dạy;

c) Trích dẫn phải chăng nhằm mục đích cung cấp thông tin;

d) tổ chức triển khai phát sóng từ làm phiên bản sao trong thời điểm tạm thời để phạt sóng khi được hưởng quyền vạc sóng.

2. Tổ chức, cá thể sử dụng quyền pháp luật tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến câu hỏi khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bạn dạng ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không khiến phương hại cho quyền của người biểu diễn, bên sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình, tổ chức triển khai phát sóng.

Điều 33. Các trường hợp áp dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng cần trả tiền nhuận bút, thù lao

1. Tổ chức, cá thể sử dụng quyền liên quan trong các trường hợp dưới đây không phải xin phép nhưng bắt buộc trả chi phí nhuận bút, thù lao theo thoả thuận mang lại tác giả, chủ mua quyền tác giả, bạn biểu diễn, công ty sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng:

a) sử dụng trực tiếp hoặc con gián tiếp phiên bản ghi âm, ghi hình vẫn được công bố nhằm mục đích thương mại dịch vụ để triển khai chương trình phân phát sóng có tài năng trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

b) Sử dụng phiên bản ghi âm, ghi hình vẫn được công bố trong hoạt động kinh doanh, yêu đương mại.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền vẻ ngoài tại khoản 1 Điều này sẽ không được làm tác động đến câu hỏi khai thác thông thường cuộc biểu diễn, bạn dạng ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không khiến phương hại đến quyền của bạn biểu diễn, nhà sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình, tổ chức triển khai phát sóng.

Điều 34. Thời hạn bảo hộ quyền liên quan

1. Quyền của người màn biểu diễn được bảo lãnh năm mươi năm tính trường đoản cú năm tiếp theo năm cuộc màn trình diễn được định hình.

2. Quyền của nhà sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm tính từ bỏ năm tiếp sau năm chào làng hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp sau năm phiên bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.

3. Quyền của tổ chức triển khai phát sóng được bảo hộ năm mươi năm tính tự năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

4. Thời hạn bảo hộ quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này chấm dứt vào thời gian 24 giờ đồng hồ ngày 31 mon 12 của năm xong xuôi thời hạn bảo hộ các quyền liên quan.

Điều 35. Hành vi xâm phạm các quyền liên quan

1. Chiếm phần đoạt quyền của tín đồ biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức triển khai phát sóng.

2. Mạo danh fan biểu diễn, đơn vị sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức triển khai phát sóng.

3. Công bố, tiếp tế và triển lẵm cuộc biểu diễn đã được định hình, bạn dạng ghi âm, ghi hình, lịch trình phát sóng mà không được phép của tín đồ biểu diễn, bên sản xuất phiên bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

4. Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới ngẫu nhiên hình thức nào đối với cuộc biểu diễn gây phương hại đến danh dự cùng uy tín của tín đồ biểu diễn.

5. Sao chép, trích ghép đối với cuộc màn trình diễn đã được định hình, phiên bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, bên sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình, tổ chức triển khai phát sóng.

6. Dỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin cai quản quyền dưới hiệ tượng điện tử nhưng không được phép của chủ thiết lập quyền liên quan.

7. Rứa ý huỷ vứt hoặc làm vô hiệu những biện pháp kỹ thuật vày chủ cài đặt quyền liên quan tiến hành để đảm bảo quyền tương quan của mình.

8. Phát sóng, phân phối, nhập khẩu để cung cấp đến công chúng cuộc biểu diễn, bản sao cuộc trình diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình lúc biết hoặc bao gồm cơ sở để tìm hiểu thông tin làm chủ quyền dưới vẻ ngoài điện tử đã biết thành dỡ bỏ hoặc đang bị chuyển đổi mà không được phép của chủ tải quyền liên quan.

9. Sản xuất, lắp ráp, trở nên đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, buôn bán hoặc thuê mướn thiết bị lúc biết hoặc tất cả cơ sở để tìm hiểu thiết bị đó giải thuật trái phép một biểu lộ vệ tinh mang lịch trình được mã hoá.

10. Vắt ý thu hoặc tiếp tục phân phối một tín hiệu vệ tinh mang công tác được mã hoá khi dấu hiệu đã được giải mã mà không được phép của fan phân phối kết hợp pháp.

Chương III

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 36. Chủ thiết lập quyền người sáng tác

Chủ thiết lập quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một vài hoặc toàn cục các quyền gia sản quy định trên Điều 20 của lao lý này.

Điều 37. Chủ thiết lập quyền tác giả là tác giả

Tác giả thực hiện thời gian, tài chính, cơ sở vật hóa học - kỹ thuật của chính mình để sáng chế ra thắng lợi có các quyền nhân thân công cụ tại Điều 19 và các quyền gia tài quy định tại Điều trăng tròn của chế độ này.

Điều 38. Chủ cài quyền tác giả là các đồng tác giả

1. Những đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, các đại lý vật chất - kỹ thuật của chính bản thân mình để cùng sáng chế ra tác phẩm có chung các quyền giải pháp tại Điều 19 với Điều 20 của chính sách này đối với tác phẩm đó.

2. Các đồng tác giả sáng chế ra tác phẩm khí cụ tại khoản 1 Điều này, nếu bao gồm phần hiếm hoi có thể tách bóc ra sử dụng hòa bình mà không có tác dụng phương hại mang lại phần của những đồng tác giả khác thì có những quyền biện pháp tại Điều 19 cùng Điều đôi mươi của phương pháp này so với phần đơn lẻ đó.

Điều 39. Chủ mua quyền người sáng tác là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng cùng với tác giả

1. Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho người sáng tác là tín đồ thuộc tổ chức triển khai mình là nhà sở hữu các quyền hiện tượng tại Điều trăng tròn và khoản 3 Điều 19 của điều khoản này, trừ ngôi trường hợp gồm thoả thuận khác.

2. Tổ chức, cá thể giao phối kết hợp đồng với tác giả trí tuệ sáng tạo ra tác phẩm là công ty sở hữu những quyền cách thức tại Điều trăng tròn và khoản 3 Điều 19 của qui định này, trừ ngôi trường hợp có thoả thuận khác.

Điều 40. Chủ cài quyền tác giả là tín đồ thừa kế

Tổ chức, cá nhân được quá kế quyền người sáng tác theo qui định của quy định về thừa kế là nhà sở hữu các quyền phương pháp tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của pháp luật này.

Điều 41. Chủ sở hữu quyền người sáng tác là bạn được chuyển nhượng bàn giao quyền

Tổ chức, cá thể được bàn giao một, một trong những hoặc cục bộ các quyền qui định tại Điều trăng tròn và khoản 3 Điều 19 của luật pháp này theo thoả thuận trong vừa lòng đồng là chủ thiết lập quyền tác giả.

Điều 42. Chủ download quyền tác giả là nhà nước

1. Bên nước là chủ cài đặt quyền tác giả so với các thành tích sau đây:

a) chiến thắng khuyết danh;

b) item còn vào thời hạn bảo lãnh mà chủ mua quyền người sáng tác chết không tồn tại người vượt kế, fan thừa kế không đồng ý nhận di sản hoặc ko được quyền hưởng di sản;

c) thắng lợi được chủ sở hữu quyền người sáng tác chuyển giao quyền cài đặt cho đơn vị nước.

2. Cơ quan chính phủ quy định rõ ràng việc áp dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 43. Item thuộc về công chúng

1. Tòa tháp đã xong thời hạn bảo hộ theo hiện tượng tại Điều 27 của lao lý này thì thuộc về công chúng.

2. Những tổ chức, cá nhân đều có quyền áp dụng tác phẩm phương tiện tại khoản 1 Điều này nhưng yêu cầu tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả quy định trên Điều 19 của khí cụ này.

3. Chính phủ quy định ví dụ việc sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng.

Điều 44. Chủ thiết lập quyền tương quan

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, chi tiêu tài bao gồm và các đại lý vật hóa học - kỹ thuật của bản thân mình để thực hiện cuộc biểu diễn là công ty sở hữu đối với cuộc màn biểu diễn đó, trừ ngôi trường hợp gồm thoả thuận khác với mặt liên quan.

2. Tổ chức, cá thể sử dụng thời gian, đầu tư chi tiêu tài chủ yếu và cơ sở vật hóa học - kỹ thuật của bản thân mình để sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình là chủ mua đối với bản ghi âm, ghi hình đó, trừ ngôi trường hợp có thoả thuận khác với mặt liên quan.

3. Tổ chức phát sóng là công ty sở hữu so với chương trình phát sóng của mình, trừ trường hợp bao gồm thoả thuận khác với mặt liên quan.

Chương IV

CHUYỂN GIAO QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Mục 1

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 45. Phương tiện chung về chuyển nhượng ủy quyền quyền tác giả, quyền liên quan

1. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là vấn đề chủ mua quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan bàn giao quyền sở hữu đối với các quyền phép tắc tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 với Điều 31 của khí cụ này mang đến tổ chức, cá nhân khác theo đúng theo đồng hoặc theo chế độ của lao lý có liên quan.

2. Người sáng tác không được chuyển nhượng các quyền nhân thân nguyên lý tại Điều 19, trừ quyền chào làng tác phẩm; người màn trình diễn không được chuyển nhượng những quyền nhân thân chính sách tại khoản 2 Điều 29 của công cụ này.

3. Vào trường hợp tác và ký kết phẩm, cuộc biểu diễn, phiên bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ download thì việc chuyển nhượng ủy quyền phải có sự văn bản của tất cả các đồng nhà sở hữu; vào trường hợp bao gồm đồng chủ tải nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, phiên bản ghi âm, ghi hình, công tác phát sóng có các phần đơn lẻ có thể bóc tách ra sử dụng chủ quyền thì chủ thiết lập quyền tác giả, chủ thiết lập quyền liên quan có quyền ủy quyền quyền tác giả, quyền liên quan so với phần đơn nhất của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Điều 46. Thích hợp đồng ủy quyền quyền tác giả, quyền liên quan

1. Hợp đồng ủy quyền quyền tác giả, quyền tương quan phải được lập thành văn phiên bản gồm phần nhiều nội dung hầu hết sau đây:

a) tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

b) địa thế căn cứ chuyển nhượng;

c) Giá, thủ tục thanh toán;

d) Quyền cùng nghĩa vụ của các bên;

đ) trọng trách do vi phạm hợp đồng.

2. Bài toán thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ quăng quật hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền tác giả, quyền liên quan được vận dụng theo quy định của bộ luật Dân sự.

Mục 2

CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG

QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 47. Hiện tượng chung về chuyển quyền thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan

1. đưa quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ download quyền tác giả, chủ thiết lập quyền liên quan được cho phép tổ chức, cá thể khác sử dụng có thời hạn một, một số trong những hoặc toàn cục các quyền cách thức tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 với Điều 31 của điều khoản này.

2. Người sáng tác không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân chế độ tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người màn trình diễn không được đưa quyền sử dụng những quyền nhân thân chính sách tại khoản 2 Điều 29 của khí cụ này.

3. Vào trường hợp tác ký kết phẩm, cuộc biểu diễn, phiên bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng tất cả đồng chủ download thì việc chuyển quyền thực hiện quyền tác giả, quyền tương quan phải có sự văn bản thoả thuận của toàn bộ các đồng chủ sở hữu; vào trường hợp bao gồm đồng chủ tải nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, phiên bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có những phần đơn nhất có thể tách ra sử dụng chủ quyền thì chủ tải quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoàn toàn có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan so với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá thể khác.

4. Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền áp dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển quyền thực hiện cho tổ chức, cá thể khác giả dụ được sự đồng ý của chủ thiết lập quyền tác giả, chủ cài đặt quyền liên quan.

Điều 48. Thích hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Thích hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền tương quan phải được lập thành văn bản gồm mọi nội dung đa số sau đây:

a) thương hiệu và địa chỉ đầy đầy đủ của bên chuyển quyền và mặt được chuyển quyền;

b) địa thế căn cứ chuyển quyền;

c) Phạm vi bàn giao quyền;

d) Giá, thủ tục thanh toán;

đ) Quyền với nghĩa vụ của các bên;

e) trách nhiệm do phạm luật hợp đồng.

2. Câu hỏi thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ quăng quật hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được vận dụng theo quy định của bộ luật Dân sự.

Chương V

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 49. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

1. Đăng ký kết quyền tác giả, quyền tương quan là việc tác giả, chủ mua quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tương quan nộp đối chọi và hồ sơ đương nhiên (sau trên đây gọi bình thường là đơn) mang đến cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền để ghi nhận những thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ tải quyền tác giả, chủ thiết lập quyền liên quan.

2. Việc nộp đối chọi để được cấp cho Giấy chứng nhận đăng cam kết quyền tác giả, Giấy ghi nhận đăng ký quyền liên quan không hẳn là giấy tờ thủ tục bắt buộc sẽ được