Kích Thước Trứng Bao Nhiêu Thì Rụng? Thời Điểm Tốt Nhất Để Thụ Thai

Chào siêng gia, em đi soi trứng ngày thứ đôi mươi tính tự khi tất cả kinh nguyệt là 17mm. Ngày hôm sau đi soi lại thì trứng vẫn rụng rồi vậy mang lại em hỏi là trúng của em có nhỏ bé quá so vói mức bình thường không và gồm dễ thụ thai không, cảm ơn