Tụng nam mô a di đà phật

Ngày xưa khi đại sư Liên trì còn tại thế, có người đến xin thỉnh giáo với ngài: Nên niệm Phật như thế nào? Ngài dạy niệm phái mạnh Mô A Di Đà Phật, người khác hỏi ngài: Bản thân ngài có niệm không? Ngài đáp: Tôi niệm A Di Đà Phật. Vì sao dạy người khác niệm phái nam Mô mà bản thân mình lại không?

Chuỗi vòng suôn sẻ của bạn, xem ngay!.

Bạn đang xem: Tụng nam mô a di đà phật


Trực tiếp niệm A Di Đà Phật cũng được. Vì trong kinh Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy đến chúng ta “chấp trì danh hiệu”, danh hiệu là A Di Đà Phật, nhị chữ nam Mô, cả sáu chữ này đều là dịch âm tiếng Phạn. Phái mạnh Mô có nghĩa là qui y, qui mạng, chỉ nghĩa thế thôi, nó không phải là danh hiệu. Vì thế, chấp trì danh hiệu bốn chữ còn lại là được.

Ngày xưa lúc đại sư Liên trì còn tại thế, ngài là người sống năm Vạn lịch cuối đời nhà Minh, có người đến xin thỉnh giáo với ngài:

Nên niệm Phật như thế nào?

Ngài dạy nên niệm nam giới Mô A Di Đà Phật, một người khác hỏi ngài: Bản thân ngài có niệm không?

Ngài đáp: Tôi niệm A Di Đà Phật. Vì sao dạy người khác niệm phái mạnh Mô mà bản thân mình lại không? Đại Sư nói với mọi người: Tôi là người phát tâm, cuộc đời này quyết định sẽ sinh về Tịnh Độ, gần gũi đức Phật A Di Đà, nên không khách sáo, phái nam Mô là lời khách sáo.


Xưng danh Phật trong từng niệm niệm nên có thể trừ hết tội vào tám mươi ức kiếp sinh tử.

Xem thêm: Tuyệt Phẩm Song Ca Trữ Tình Tuấn Hưng Lệ Quyên, Như Giấc Chiêm Bao

Sao lại dạy mọi người niệm phái mạnh Mô? Họ chưa chắc đã muốn sinh về cõi Tịnh Độ nên phải khách sáo một chút, cung kính một chút với Phật A Di Đà. Nam giới Mô cũng có nghĩa là cung kính, lễ kính, cung kính với ngài một chút cũng có những điều hay. Thực tâm muốn vãng sinh thì không cần khách sáo. Câu chuyện này được kể vào Trúc song Tuỳ Bút, chúng ta cần phải hiểu.

Ngày trước, đại sư Chương gia đã dạy tôi: Phật pháp nên chuộng mặt nội dung, đừng nên sa đà vào hình thức, không phải với ý này sao? Thực hành chín chắn, trọng thực chất, không chuộng bề ngoài. Làm lấy lệ, thường chuộng bề ngoài, thêm thắt nam Mô đó là hình thức.

Người thực hành một cách chân chính không cần thêm nam Mô, chỉ niệm A Di Đà Phật là được, càng giản đơn càng tốt, ý nghĩa của bốn chữ này đã nói không cùng rồi! Bộ gớm này chúng ta cần mất hơn một ngàn giờ đồng hồ mới có thể nắm bắt được, chứ không phải chỉ phân tích một câu danh hiệu mà thôi, vì thế công đức danh hiệu không thể nói hết. Xưng danh Phật vào từng niệm niệm nên có thể trừ hết tội vào tám mươi ức kiếp sinh tử.


HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống lâu đời Phật giáo, chúng tôi cung cấp cho tài liệu giáo dục đào tạo Phật giáo philợi nhuận. Khả năng duy trì và không ngừng mở rộng dự án của công ty chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vàosự cung cấp của bạn. Ví như thấy tài liệu của công ty chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên gópmột lần hoặc hàng tháng.