Vở bài tập toán lớp 2 tập 1

Số? Viết số phù hợp vào vị trí chấm. Một ao sen tất cả 62 nụ sen. Sáng hiện nay đã có 35 nụ sen nở thành hoa. Hỏi từ bây giờ ao sen còn bao nhiêu nụ sen chưa nở?


Câu 1 (Bài 33, máu 4) trang 125, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Số?

a)

*

b) 13 + 13 + 13 + 13 = ………

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =……….

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 2 tập 1

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép tính theo chiều mũi thương hiệu rồi điền số vào ô trống mang đến thích hợp.

Lời giải:

a) Em triển khai trừ, cộng lần lượt từ bỏ trái sang trọng phải:

 25 – 9 = 16

16 + 8 = 24

34 + 7 = 41

41 – 6 = 35

35 + 8 = 43

Em điền như sau:

*

b) Em thực hiện cộng trừ trái sang trọng phải:

- 13 + 13 = 26 

26 + 13 = 39

39 + 13 = 52

Vậy 13 + 13 + 13 + 13 = 52

- 5 + 5 = 10

10 + 5 = 15

15 + 5 = 20

20 + 5 = 25

25 + 5 = 30

30 + 5 = 35

Vậy 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35

Câu 2 (Bài 33, ngày tiết 4) trang 125, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Số?

*

Phương pháp:

Quan gần kề tranh ta thấy từng số ở hàng trên bởi tổng nhị số ở sản phẩm dưới. Từ kia ta điềm tiếp những ô trống còn thiếu.

Lời giải:

Em quan tiền sát: 3 + 4 = 7 ; 4 + 2 = 6 cần quy chế độ của vấn đề là 2 số ở dưới cùng lại ngay số ở trên. 

Em điền như sau:

*

Câu 3 (Bài 33, tiết 4) trang 125, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết số phù hợp vào chỗ chấm.

Cho bảng bên:

*

a) Hiệu của số lớn số 1 và số bé nhất tất cả trong bảng là: ...........

b) nhì số vào bảng gồm tổng là 24 là số: ......... Với ........

c) cha số trong bảng tất cả tổng nhỏ xíu nhất là những số ....., ......., với .......

Phương pháp:

- tìm số lớn nhất và số nhỏ nhắn nhất gồm trong bảng rồi tính hiệu của hai số đó.

Xem thêm: Sự Thật Về Kính Áp Tròng Nhìn Xuyên Bát &Ndash; Kính Áp Tròng Angel Eyes Cho Mắt Nhạy Cảm

- quan sát các số trong bảng nhằm tìm hai số tất cả tổng là 24 rồi điền vào địa điểm chấm.

- cha số vào bảng gồm tổng bé bỏng nhất là cha số đầu tiên thuộc máy nhất.

Lời giải:

a) Số lớn nhất trong bảng là: 45; số nhỏ xíu nhất là: 11.

Hiệu của số lớn số 1 và số nhỏ xíu nhất có trong bảng là: 45 – 11 = 34.

b) nhị số vào bảng gồm tổng bằng 24 là số 11 cùng 13.

c) tía số vào bảng bao gồm tổng bé xíu nhất là các số 11, 12 cùng 13.

Câu 4 (Bài 33, máu 4) trang 125, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Một ao sen có 62 nụ sen. Sáng nay đã có 35 nụ sen nở thành hoa. Hỏi bây giờ ao sen còn từng nào nụ sen chưa nở?

Phương pháp:

Số nụ sen chưa nở = Số nụ sen ban sơ – Số nụ sen đã nở thành hoa.

Lời giải:

Ao sen bao gồm 62 nụ sen, đã gồm 35 nụ sen nở thành hoa. Để biết ao sen còn sót lại bao nhiêu nụ sen không nở, em tiến hành phép trừ rước số nụ sen (62) trừ số nụ sen đã nở (35), em có phép tính: 62 – 35 = 27 nụ