Các dạng bài tập toán 6

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Loạt bài xích tổng hợp lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết, dễ hiểu và các dạng bài bác tập Toán 6 sách mới với trên 3000 câu hỏi trắc nghiệm & bài tập trường đoản cú luận tất cả lời giải cụ thể được soạn theo từng bài xích học giúp cho bạn học xuất sắc môn Toán lớp 6 hơn.

Lý thuyết, những dạng bài tập Toán lớp 6

A/ Trắc nghiệm Toán lớp 6 có đáp án

- Toán lớp 6 liên kết tri thức:

- Toán lớp 6 Cánh diều:

- Toán lớp 6 Chân trời sáng sủa tạo:

B/ các dạng bài bác tập Toán lớp 6

Tập hợp

Chủ đề: Số tự nhiên – các phép toán bên trên tập thích hợp số từ bỏ nhiên

Chủ đề: Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số

Chủ đề: chia hết vào tập số trường đoản cú nhiên, những dấu hiệu phân chia hết

Chủ đề: Ước - bội, số nguyên tố, hợp số

Chủ đề: Số nguyên

Lưu trữ: Lý thuyết, trắc nghiệm Toán lớp 6 - (sách cũ)

Hiển thị nội dung

Lý thuyết & Bài tập Toán 6 học tập kì 1

Phần Số học tập - Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số từ nhiên

I.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán 6

Các dạng bài tập

II. định hướng - bài bác tập theo bài bác học

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 2: Tập hợp các số từ nhiên

Bài 3: Ghi số từ bỏ nhiên

Bài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập đúng theo con

Bài 5: Phép cộng và phép nhân

Bài 6: Phép trừ cùng phép chia

Bài 7: Lũy vượt với số mũ tự nhiên.

Xem thêm: Tân Thần Điêu Hiệp Lữ (Lồng Tiếng), Phim Tân Thần Điêu Hiệp Lữ 2 Thuyết Minh

Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số

Bài 8: chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 9: thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 10: tính chất chia hết của một tổng

Bài 11: tín hiệu chia hết mang lại 2, mang đến 5

Bài 12: tín hiệu chia hết đến 3, mang đến 9

Bài 13: Ước và bội

Bài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tố

Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 16: Ước tầm thường và bội chung

Bài 17: Ước chung phệ nhất

Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1 (phần Số học Toán 6)

Tổng hợp bài bác tập Chương 1 (phần Số học tập Toán 6)

Phần Số học tập - Chương 2: Số nguyên

II. Lý thuyết - bài xích tập theo bài xích học

Bài 1: làm quen cùng với số âm

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Bài 3: thiết bị tự trong tập hợp các số nguyên

Bài 4: cùng hai số nguyên cùng dấu

Bài 5: cộng hai số nguyên không giống dấu

Bài 6: đặc điểm của phép cộng các số nguyên

Bài 7: Phép trừ nhị số nguyên

Bài 8: Quy tắc lốt ngoặc

Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Bài 10: Nhân nhì số nguyên không giống dấu

Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Bài 12: đặc điểm của phép nhân

Bài 13: Bội và ước của một trong những nguyên

Tổng hợp lý thuyết Chương 2 (phần Số học tập Toán 6)

Tổng hợp bài bác tập Chương 2 (phần Số học Toán 6)

Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2: tía điểm trực tiếp hàng

Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài 4: Tia

Bài 5: Đoạn thẳng

Bài 6: Độ lâu năm đoạn thẳng

Bài 7: bao giờ thì AM + MB = AB?

Bài 8: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài 9: Trung điểm của đoạn thẳng

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1 (phần Hình học Toán 6)

Tổng hợp bài tập Chương 1 (phần Hình học Toán 6)

Lý thuyết & Bài tập Toán 6 học tập kì 2

Phần Số học - Chương 3: Phân số

Bài 1: mở rộng khái niệm phân số