Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tập 2

You are here

Trang nhà » Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Toàn tập) » Ngôi nhà nhỏ dại bên trên thảo nguim - Tập 02: Ngôi đơn vị bé dại trên đồng cỏ

Bạn đang xem: Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tập 2

*

Xem thêm: Kim Ngưu Và Xử Nữ Có Hợp Nhau, Chàng Kim Ngưu Và Nàng Xử Nữ Có Hợp Nhau Không

Cô nhỏ bé Laura Ingalls to lên vào một căn nhà nhỏ địa điểm rừng đại ndại dột, còn cậu nhỏ dại Almazo Wilder đang sống và làm việc trong một nông trại béo ở bang Thủ đô New York. Almanzo với những anh mẹ thao tác làm việc bên trường đoản cú bình minh cho tới buổi tối bất cứ mưa nắng và nóng. Dẫu bận bịu, họ vẫn đang còn thời gian vui chơi và giải trí. Lúc như thế nào Almanzo cũng muốn có được một nhỏ ngựa riêng biệt của bản thân, với cậu buộc phải search phương pháp minh chứng mang lại bố thấy rằng đã tới khi cậu gồm đủ khả năng làm điều đó…Trong tập sách này, cùng lớn lên với Almanzo, các bạn nhỏ dại sẽ tiến hành trải nghiệm cùng cậu không chỉ là hồ hết điều độc đáo của cuộc sống nông thôn mà hơn nữa biết làm cho thế như thế nào để biến chuyển một cậu nhỏ nhắn từ bỏ lập với từ công ty.


- Choose -Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguim (Toàn tập)- Ngôi công ty nhỏ tuổi bên trên thảo nguim - Tập 01: Ngôi bên nhỏ ở Big Woods-- Ngôi bên nhỏ dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 1) - Chương thơm 01-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương 02-- Ngôi công ty nhỏ dại bên trên thảo ngulặng (Tập 1) - Chương thơm 03-- Ngôi bên nhỏ dại bên trên thảo nguim (Tập 1) - Chương thơm 04-- Ngôi đơn vị nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 1) - Chương 05-- Ngôi bên nhỏ tuổi bên trên thảo nguyên ổn (Tập 1) - Cmùi hương 06-- Ngôi công ty nhỏ trên thảo nguyên (Tập 1) - Chương thơm 07-- Ngôi nhà bé dại trên thảo ngulặng (Tập 1) - Cmùi hương 08-- Ngôi công ty nhỏ bên trên thảo nguyên ổn (Tập 1) - Chương 09-- Ngôi bên nhỏ bên trên thảo nguim (Tập 1) - Chương 10-- Ngôi công ty nhỏ dại bên trên thảo ngulặng (Tập 1) - Chương 11-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên ổn (Tập 1) - Chương thơm 12-- Ngôi đơn vị bé dại bên trên thảo nguim (Tập 1) - Cmùi hương 13 (Hết tập 1)- Ngôi bên nhỏ trên thảo ngulặng - Tập 02: Ngôi bên bé dại bên trên đồng cỏ-- Ngôi đơn vị bé dại bên trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương thơm 01-- Ngôi công ty nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 2) - Chương 02 - 03-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo ngulặng (Tập 2) - Chương thơm 04-- Ngôi công ty bé dại trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 05-- Ngôi đơn vị nhỏ dại bên trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 06-- Ngôi bên nhỏ dại bên trên thảo nguyên (Tập 2) - Cmùi hương 07-- Ngôi đơn vị nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 08 - 09-- Ngôi công ty nhỏ dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 2) - Chương 10 - 11-- Ngôi bên nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 2) - Cmùi hương 12 - 13-- Ngôi đơn vị nhỏ trên thảo ngulặng (Tập 2) - Chương thơm 14-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 2) - Cmùi hương 15-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương thơm 16 - 17-- Ngôi công ty nhỏ trên thảo ngulặng (Tập 2) - Chương thơm 18 - 19-- Ngôi nhà nhỏ dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 2) - Chương thơm 20 - 21-- Ngôi công ty nhỏ tuổi trên thảo nguim (Tập 2) - Cmùi hương 22-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 2) - Chương 23 - 24-- Ngôi bên nhỏ dại trên thảo nguyên ổn (Tập 2) - Chương 25 - 26 (Hết)- Ngôi công ty bé dại trên thảo ngulặng - Tập 03: Cậu bé xíu đơn vị nông-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên ổn (Tập 3) - Chương thơm 01 - 02-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguim (Tập 3) - Chương 03 - 04-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 3) - Chương 05 - 06-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương thơm 07 - 08-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 09 - 10-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 11 - 12-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo ngulặng (Tập 3) - Chương thơm 13 - 14-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương thơm 15 - 16-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Cmùi hương 17-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguim (Tập 3) - Chương thơm 18-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguyên ổn (Tập 3) - Chương 19 - 20-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo ngulặng (Tập 3) - Chương 21-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Chương 22 - 23-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 3) - Cmùi hương 24 - 25 - 26-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo ngulặng (Tập 3) - Chương 27-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 3) - Chương thơm 28 - 29 (Hết)- Ngôi đơn vị nhỏ dại bên trên thảo ngulặng - Tập 04: Bên cái Rạch Mận-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 4) - Cmùi hương 01 - 02 - 03 - 04-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo ngulặng (Tập 4) - Chương 05 - 06 - 07-- Ngôi bên nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 4) - Cmùi hương 08 - 09 - 10 - 11-- Ngôi đơn vị bé dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương thơm 12 - 13 - 14-- Ngôi đơn vị bé dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 4) - Chương thơm 15 - 16 - 17-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương thơm 18 - 19 - 20-- Ngôi công ty bé dại bên trên thảo ngulặng (Tập 4) - Chương 21 - 22 - 23-- Ngôi bên nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 4) - Cmùi hương 24 - 25-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo ngulặng (Tập 4) - Cmùi hương 26 - 27 - 28-- Ngôi công ty bé dại bên trên thảo nguim (Tập 4) - Chương thơm 29 - 30-- Ngôi đơn vị nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 31 - 32-- Ngôi đơn vị nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 4) - Chương 33 - 34 - 35-- Ngôi đơn vị bé dại trên thảo ngulặng (Tập 4) - Chương thơm 36 - 37 - 38-- Ngôi đơn vị nhỏ dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 4) - Cmùi hương 39 - 40 - 41 (Hết)- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên ổn - Tập 05: Ven bờ hồ nước bạc-- Ngôi công ty bé dại trên thảo ngulặng (Tập 5) - Chương 01 - 02-- Ngôi bên nhỏ dại trên thảo ngulặng (Tập 5) - Cmùi hương 03 - 04-- Ngôi công ty bé dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 5) - Chương thơm 05 - 06-- Ngôi công ty nhỏ dại bên trên thảo nguyên (Tập 5) - Cmùi hương 07-- Ngôi đơn vị nhỏ trên thảo ngulặng (Tập 5) - Chương thơm 08 - 09-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguyên ổn (Tập 5) - Cmùi hương 10-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguim (Tập 5) - Chương 11 - 12-- Ngôi công ty nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 5) - Cmùi hương 13 - 14-- Ngôi công ty nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 5) - Cmùi hương 15 - 16 - 17-- Ngôi công ty nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 18 - 19 - 20-- Ngôi bên bé dại trên thảo nguyên (Tập 5) - Chương 21-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 5) - Chương thơm 22-- Ngôi bên nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 5) - Cmùi hương 23 - 24-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ổn (Tập 5) - Chương 25 - 26-- Ngôi đơn vị nhỏ bên trên thảo nguyên ổn (Tập 5) - Cmùi hương 27 - 28-- Ngôi bên bé dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 5) - Cmùi hương 29-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ổn (Tập 5) - Cmùi hương 30 - 31 - 32 (Hết)- Ngôi công ty nhỏ tuổi trên thảo nguim - Tập 06: Mùa đông bất tận-- Ngôi đơn vị nhỏ trên thảo nguyên ổn (Tập 6) - Chương thơm 01-- Ngôi bên nhỏ trên thảo nguim (Tập 6) - Cmùi hương 02-- Ngôi bên nhỏ trên thảo ngulặng (Tập 6) - Chương thơm 03 - 04-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguim (Tập 6) - Chương 05 - 06-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 6) - Chương thơm 07 - 08-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo ngulặng (Tập 6) - Cmùi hương 09-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 6) - Cmùi hương 10 - 11-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ổn (Tập 6) - Cmùi hương 12 - 13-- Ngôi đơn vị nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 6) - Chương thơm 14 - 15-- Ngôi bên bé dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 6) - Chương 16 - 17-- Ngôi công ty nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 6) - Chương thơm 18-- Ngôi công ty nhỏ trên thảo nguyên ổn (Tập 6) - Chương 19 - 20-- Ngôi bên nhỏ trên thảo nguim (Tập 6) - Chương thơm 21-- Ngôi đơn vị bé dại bên trên thảo nguim (Tập 6) - Cmùi hương 22-- Ngôi bên nhỏ tuổi bên trên thảo nguyên ổn (Tập 6) - Chương 23 - 24-- Ngôi nhà nhỏ dại bên trên thảo nguyên (Tập 6) - Cmùi hương 25 - 26-- Ngôi công ty nhỏ tuổi trên thảo nguim (Tập 6) - Chương thơm 27-- Ngôi bên nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 6) - Chương 28 - 29-- Ngôi bên nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 6) - Chương 30 - 31-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi bên trên thảo nguim (Tập 6) - Chương 32 - 33 (Hết)- Ngôi bên bé dại trên thảo ngulặng - Tập 07: Thị trấn nhỏ dại bên trên thảo nguyên-- Ngôi bên nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 7) - Chương thơm 01 - 02-- Ngôi bên nhỏ tuổi trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương 03 - 04-- Ngôi đơn vị nhỏ trên thảo nguim (Tập 7) - Cmùi hương 05 - 06-- Ngôi công ty nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 7) - Chương 07-- Ngôi nhà bé dại trên thảo nguyên (Tập 7) - Cmùi hương 08 - Phần 1-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 7) - Chương 08 - Phần 2-- Ngôi công ty bé dại bên trên thảo nguyên (Tập 7) - Cmùi hương 09 - Phần 1-- Ngôi bên nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 7) - Chương thơm 09 - Phần 2-- Ngôi bên nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 7) - Chương 10-- Ngôi công ty nhỏ tuổi bên trên thảo ngulặng (Tập 7) - Chương 11-- Ngôi công ty nhỏ dại bên trên thảo ngulặng (Tập 7) - Cmùi hương 12 - 13-- Ngôi bên nhỏ tuổi bên trên thảo nguyên ổn (Tập 7) - Cmùi hương 14-- Ngôi bên nhỏ dại trên thảo nguyên ổn (Tập 7) - Chương thơm 15-- Ngôi công ty bé dại trên thảo nguim (Tập 7) - Cmùi hương 16-- Ngôi đơn vị nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 7) - Chương thơm 17 - 18-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo nguyên (Tập 7) - Cmùi hương 19-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi trên thảo nguyên ổn (Tập 7) - Chương thơm 20-- Ngôi công ty nhỏ trên thảo ngulặng (Tập 7) - Cmùi hương 21-- Ngôi công ty nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 7) - Chương 22 - 23-- Ngôi đơn vị nhỏ dại trên thảo nguyên ổn (Tập 7) - Chương thơm 24-- Ngôi công ty bé dại trên thảo nguim (Tập 7) - Chương 25 (Hết)- Ngôi đơn vị bé dại trên thảo nguyên ổn - Tập 08: Những ngày hạnh phúc-- Ngôi nhà bé dại trên thảo ngulặng (Tập 8) - Cmùi hương 01-- Ngôi công ty nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 8) - Chương thơm 02-- Ngôi công ty nhỏ dại bên trên thảo ngulặng (Tập 8) - Cmùi hương 03-- Ngôi bên bé dại trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương thơm 04-- Ngôi công ty nhỏ dại trên thảo nguyên ổn (Tập 8) - Chương thơm 05 - 06-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi trên thảo nguim (Tập 8) - Chương thơm 07 - 08-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 8) - Cmùi hương 09 - 10 - 11-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo ngulặng (Tập 8) - Cmùi hương 12 - 13-- Ngôi bên nhỏ tuổi bên trên thảo nguim (Tập 8) - Chương 14-- Ngôi bên nhỏ dại bên trên thảo nguim (Tập 8) - Chương 15 - 16-- Ngôi đơn vị nhỏ dại trên thảo ngulặng (Tập 8) - Chương thơm 17 - 18-- Ngôi bên bé dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 8) - Chương 19-- Ngôi đơn vị bé dại bên trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 20-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo ngulặng (Tập 8) - Chương 21-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguim (Tập 8) - Chương thơm 22 - 23-- Ngôi đơn vị nhỏ dại trên thảo nguyên ổn (Tập 8) - Chương thơm 24 - 25-- Ngôi bên nhỏ bên trên thảo nguim (Tập 8) - Cmùi hương 26 - 27 - 28-- Ngôi bên bé dại trên thảo nguyên (Tập 8) - Chương 29 - 30-- Ngôi đơn vị nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 8) - Chương 31 - 32-- Ngôi công ty nhỏ bên trên thảo nguyên ổn (Tập 8) - Cmùi hương 33 (Hết)- Ngôi công ty bé dại trên thảo ngulặng - Tập 09: Bốn năm đầu-- Ngôi nhà nhỏ dại trên thảo nguim (Tập 9) - Chương thơm 0một phần 1-- Ngôi đơn vị nhỏ bên trên thảo nguyên (Tập 9) - Chương 01 phần 2-- Ngôi bên nhỏ tuổi trên thảo ngulặng (Tập 9) - Chương thơm 0một phần 3-- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ổn (Tập 9) - Chương 02-- Ngôi bên nhỏ dại bên trên thảo nguim (Tập 9) - Cmùi hương 03-- Ngôi công ty nhỏ dại trên thảo ngulặng (Tập 9) - Chương 04 phần 1-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 9) - Cmùi hương 04 phần 2 (Hết)- Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguim - Tập 10: Trên mặt đường về-- Ngôi đơn vị nhỏ trên thảo nguyên ổn (Tập 10) - Chương thơm 1-- Ngôi nhà nhỏ tuổi trên thảo nguim (Tập 10) - Chương thơm 2 phần 1-- Ngôi đơn vị nhỏ dại bên trên thảo nguim (Tập 10) - Chương 2 phần 2-- Ngôi bên nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 10) - Chương 2 phần 3-- Ngôi bên nhỏ dại bên trên thảo nguyên (Tập 10) - Chương thơm 3 phần 1-- Ngôi nhà bé dại bên trên thảo ngulặng (Tập 10) - Cmùi hương 3 phần 2 (Hết)- Ngôi bên nhỏ dại trên thảo ngulặng - Tập 11: Thư miền Tây-- Ngôi nhà nhỏ dại bên trên thảo nguyên ổn (Tập 11) - Lời msống đầu-- Ngôi nhà nhỏ bên trên thảo nguim (Tập 11) - Cmùi hương 1-- Ngôi bên nhỏ dại trên thảo nguyên ổn (Tập 11) - Chương thơm 2 phần 1-- Ngôi nhà nhỏ dại bên trên thảo nguyên (Tập 11) - Cmùi hương 2 phần 2-- Ngôi đơn vị nhỏ bên trên thảo nguyên ổn (Tập 11) - Cmùi hương 2 phần 3-- Ngôi đơn vị nhỏ dại bên trên thảo nguim (Tập 11) - Chương 2 phần 4-- Ngôi bên nhỏ dại trên thảo nguyên (Tập 11) - Chương thơm 2 phần 5-- Ngôi bên nhỏ dại trên thảo nguyên ổn (Tập 11) - Chương thơm 2 phần 6 (Hết)